ARTIKLER


EU ønsker stadig€ høj told på bananer

EU tilbyder nu, at man vil nedsætte den almindelige told på bananer til 1311 kroner pr. ton, hvad der vil gøre hver banan cirka 25 øre dyrere. Det siger ulandene nok ikke ja til.
Af Sven Skovmand
10. december 2005

25.11.2005 besluttede EU-landene at nedsætte den foreslåede told på bananer fra 1393 til 1311 kroner pr. ton, skrev Børsen 28.11.2005.

Tolden vil være højere end den nuværende grundtold på 558 kroner, der betales for de første 2.650.000 tons bananer, der indføres i EU fra først og fremmest Latinamerika.

Til gengæld er tolden lavere end den told på 4.030 kroner, der lægges på de bananer, der indføres i EU ud over loftet på de 2.650.000 tons.

Denne ekstra told har skabt stærk forbitrelse i Latinamerika, hvis salg til EU er faldet med næsten en fjerdedel. Derfor har man længe krævet at EU's told for bananer bliver ensartet.

De latinamerikanske lande sagde nej, da EU den 1.8.2005 foreslog en fælles told på 1393 kroner, og det nye tilbud vil formentlig også blive afvist, fordi tolden trods nedsættelsen vil være mere end dobbelt så høj som den nuværende grundtold.

Mens den nuværende told fordyrer en banan med lidt over 10 øre, vil EU's foreslåede told fordyre den med over 25 øre.