ARTIKLER


EU-støtte for at transportere dyr til slagtning I Libanon

EU-kassen giver millionstøtte til transport af levende dyr til slagtning i Libanon, som ligger over 2000 kilometer fra EU.
Af Staffan Dahllöf
25. februar 2005

Mariann Fischer Boel, som græd i TV ved synet af, hvordan dyr bliver fragtet rundt på landevejene i EU, bliver nu stillet til ansvar for langt længere dyre-transporter til lande langt fra EU. Medlem af EU-parlamentet for Junilistan i Sverige, Hélène Goudin, har fået Kommissionens bekræftelse af at der foregår en systematisk transport af levende kvæg fra EU til Mellemøsten på skatteydernes regning.

Fra EU’s landbrugskasse gik sidste år 300 millioner danske kroner i eksportstøtte af dyr til slagtning i Libanon, som ligger over 2000 kilometer fra nærmeste grænse til et EU-land. I 2003 var støtten på 42,6 millioner kroner.

I et skriftligt svar til medlemmet af EU-parlamentet Hélène Goudin fra Junilistan i Sverige fortæller Fischer Boel at hun ikke er bekendt med påstande om manipulationer af eksportstøtten. Mariann Fischer Boel oplyser videre at der sker kontrol af transporterne foretaget af dyrlæger udenfor EU på de steder, hvor der byttes transportmidler, og ved det endelige mål.

Hvorfra og hvordan?

»Jeg har interesseret mig for at få standset de langveje transporter og blev ganske forbavset, da jeg forstod at EU faktisk subventionerer sådanne transporter. Jeg kan godt tænke mig at få oplyst hvilke betingelser det sker på. Det vil jeg gå videre med, nu når jeg har fået bekræftet at transporterne finder sted,« siger Hélène Goudin til NOTAT.

»Jeg synes der er flere ting, som er helt gale. Det er galt at sende levende dyr på så lange rejser, det er galt at det sker til et land uden for EU, og det er galt at man bruger eksportstøtte til den slags,« siger Hélène Goudin til NOTAT.

Hun vil nu stille en hel stribe spørgsmål til landbrugskommissær Fischer Boel om sagen.

Hvor mange dyr bliver sendt levende ud af EU hvert år? Hvor kommer dyrene fra? Og hvordan bliver de fragtet til Libanon?

Den mest sandsynlige rute ad landevejen gennem Balkan, Tyrkiet og Syrien vil næppe kunne klares hurtigere end de stærkt kritiserede vejtransporter af levende dyr indenfor EU’s grænser.