ARTIKLER


EU-trussel mod huse af bindingsværk

EU's biocid-direktiv vil fra 1. september 2006 forbyde den trætjære, som er nødvendig for at bevare gamle huse af bindingsværk.
Af Sven Skovmand
20. oktober 2005

»Ifølge Landbrugsavisen for 29.9.2005 vil det fra 1. september 2006 være forbudt at sælge trætjære til ejere af gamle huse af bindingsværk.

Det skyldes EU’s biocid-direktiv, der forbyder en række stoffer som anses for farlige for menneskers sundhed, herunder den tjære, der igennem århundreder har været brugt til at bevare bindingsværk.

Landskonsulent Kræn Ole Birkkjær oplyser, at der alene i landbruget findes 11.500 bygninger med bindingsværk, og at man ikke uden videre kan finde et stof, der kan erstatte trætjæren.

Bygningskulturelt Råd opfordrer derfor Miljøministeriet til at arbejde for en dispensation, så trætjære kan bruges til fredede og bevaringsværdige bygninger.