ARTIKLER


Fik hundrede blanke sider på telefaxen

Kommissionen har tabt en sag, fordi et fjols af en medarbejder vendte papiret forkert i telefaxen, så Domstolen kun fik hundrede blanke sider
Af Sven Skovmand
25. februar 2005

Fem tyske banker må i disse dage sende venlige tanker til en embedsmand i EU-kommissionen, som man roligt kan betegne som en klamphugger.

Den pågældende skulle ifølge Financial Times for 15.10.2004 sende et svar på telefax fra Kommissionen til EF-domstolen i en sag mod de pågældende banker, og han vendte ved en fejl papiret forkert, så Domstolen kun fik 100 blanke sider.

Kommissionen havde for tre år siden givet bankerne en bøde på cirka 750 millioner kroner, fordi de efter dens mening havde oprettet et ulovligt kartel. Men bankerne appellerede sagen til Domstolen i Luxembourg og havde sendt en udførlig klage.

Denne klage skulle Kommissionen besvare med telefax-brevet. Men da det ikke nåede frem, måtte Domstolen bygge sin afgørelse på bankernes påstande, og det førte til, at bøden blev annulleret!

Financial Times oplyser i en leder den 16.10.2004, at Kommissionen endnu kan redde sagen ved at bede Domstolen om at genåbne sagen. Denne anmodning vil nok blive sendt med kurér, skriver bladet.