ARTIKLER


Flertal i parlamentet imod havnedirektivet

Det er endnu uklart, om kommissionens forslag afvises helt eller kun delvist af Socialdemokraterne og de konservative. Men havnearbejdernes fagforeninger er optimistiske.
Af Ib Roslund
19. september 2005

I midten af oktober skal EU-parlamentet behandle Kommissionens forslag til havnedirektiv. Forslaget vil betyde, at skibsredere kan vælge, at lade skibenes egne besætninger stå for læsning og losning af skibene, hvilket i dag er havnearbejdernes job.

Men i parlamentets transportudvalg overvejer et flertal at stille ændringsforslag, som bl.a. vil fjerne muligheden for denne såkaldt selvservicering.

I de to store politiske grupper " socialdemokraternes PES og den konservative-kristendemokratiske EPP-ED " er stemningen i øjeblikket, at man enten vil støtte ændringsforslagene eller kræve direktivforslaget helt væk. Der er frist frem til 19. september for at stille ændringsforslag.

Det erklærede formål med forslaget er, at gøre EU's havne mere konkurrencedygtige, aflaste vejnettet og mindske miljøforureningen.

Andet forsøg

Allerede da EU-Kommissionen fremsatte sit forslag til direktiv om adgang til markedet for havnetjenester den 13. oktober 2004, stejlede EU-parlamentet. Da var det mindre end et år siden, at parlamentet havde nedstemt et næsten identisk forslag til havnedirektiv. Derfor var den første reaktion bl.a. i de to store politiske grupper "socialdemokraternes PES og den konservative-kristendemokratiske EPP-ED " at det nye forslag skulle afvises totalt. Men siden er der altså åbnet mulighed for at redde direktivet med ændringsforslag.

Faglig protest

Da Kommissionens første forslag blev behandlet i EU i 2003, gav det anledning til en hel del uro i havnene rundt om i hele Europa. Havnearbejderne og fagbevægelsen vendte sig imod direktivet, der blev opfattet som en trussel mod arbejdspladser, overenskomster og sikkerheden på havnene.

Da Kommissionen hev forslaget frem igen sidste år, kom fagbevægelsen igen på mærkerne. Indtil videre har det dog mest været i form af mere fredelig kontakt til politikerne i Bruxelles, som ser ud til i hvert fald at bøje sig delvist for ønskerne.

I fagforbundet 3F vil forhandlingssekretær Mogens Hansen betragte det som en sejr, hvis artikel 13 og selvservicering fjernes. Men han vil helst have fjernet hele direktivet, hvilket han ser som målet for 3F's indsats.