ARTIKLER


Forfatningen blev fejret for 2,5 millioner kr.

Events og sponsering af 100 journalister og ”store penneførere” skulle give positiv omtale af EU-parlamentets ja til EU-forfatningen. Tjekkisk parlamentariker sammenligner med tiden før det kommunistiske styres fald.
Af Erling Böttcher
29. januar 2005

STRASBOURG (NOTAT) – Egentlig var det blot en afstemning som utallige andre i ugens løb, når EU-parlamentarikerne mødes til deres månedlige plenarmøde i Strasbourg. Normalt møder der ikke ret mange journalister op for at overvære disse møder.

Denne gang skulle det dog være anderledes, var det besluttet i parlamentets arbejdsgruppe ”vedrørende kommunikation i forbindelse med parlamentets godkendelse af EU-forfatningen”.

100 journalister fra især mindre medier havde fået sponseret deres rejse og ophold i Strasbourg ”for at sikre maksimal dækning af begivenheden”.

Hertil kommer sponsering af ”store penneførere” fra de lande, som skal have folkeafstemning.

I alt 2,5 millioner blev givet ud mandag og tirsdag i sidste uge.

TV 2’s politikside sponseret af EU

Programmet for de to dage bestod blandt andet i ind- og udvendig udsmykning af EU-parlamentet. Et laser-lysshow udenpå bygningen med ordet ”Ja” på alle EU-sprog til 592.00 kr., ja-bannere - balloner mv. indvendigt (333.000 kr.), samt til ja-sigeres seminarer med 100 unge fra det nærliggende gymnasium, en TV-transmitteret debat mellem forfatterne til anbefalingen af et ja og udvalgt europæisk presse, og de samme politikeres internet-debat på det europæiske skolenetværk.

259.000 kroner blev brugt til at invitere ”store penneførere” til middag med EU-parlamentets formand – fra Danmark var det Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden og Børsens chefredaktør Leif Beck Fallesen. Herudover var inviteret ”store tænkere” til debatmødet med pressen, heriblandt den amerikanske forfatter Jeremy Rifkins som i sin bog ”Den europæiske drøm” fra september 2004 beskriver sin beundring for EU’s drøm om et samle Europa.

740.000 kr. blev brugt på sponsering af de 100 journalisters rejse og ophold. De inviterede 6 journalister fra Danmark var freelancere samt journalister fra TV-kanalen DK4 og Altinget, der står for artiklerne om EU-forfatningen på TV2’s hjemmeside politik.tv2.dk.

Sovjetisk stil

”Der er tale om et helt absurd pengeforbrug, når EU-parlamentets forfatnings-tilhængere fester, spiser og drikker for 2,5 millioner kroner i samme uge som tsunami-katastrofen er på dagsordenen”, mente talsperson for JuniBevægelsen, Hanne Dahl, og tilføjede at ”hver eneste aktivitet er tilrettelagt som ensidig ja-propaganda i en grad som får det til at ligne sovjetiske forhold.”

Helt alene kom ja-udfoldelserne dog langt fra til at stå. En broget skare af forfatningsmodstandere fra de forskellige grupperinger havde også læst papirerne og – for egen regning – fremstillet bannere, balloner og skilte til anvendelse parallelt med de officielle begivenheder.

Således blev et arrangement med opsendelse af ja-balloner og dertil hørende fotosessions i EU-parlamentets gård efter ja-afstemningen mødt med et nej-arrangement samme tid og sted.

Inde på parlamentets hovedgang trompeterede en blæser, hver gang der blev foldet et ja-banner ud. Igen var der også nej-bannere, dog kun i ca. 20 minutter, til de blev konfiskeret, med vagternes ord om at de ikke var ”officielle”.

Samme messingsuppe som førhen

Messingsuppe, organiserede hyldester og enetaler for et eneste synspunkt. Det var en væsentlig del af sidste uges fejring af at EU-parlamentet stemte ja til EU-forfatningen. Det forekommer temmelig bekendt, faktisk alt for bekendt, mener det tjekkiske parlamentsmedlem, Vladim¡r Zelezny.

”Vi er faktisk meget overraskede. Da vi gik ind i EU, håbede vi at vi gik ind til noget helt helt andet sammenlignet med det, der har været vores fortid. Men mærkeligt nok finder vi ret så mange ting som er lig ting, som vi er meget bekendte med fra vores totalitære fortid,” siger Vladim¡r Zelezny til NOTAT.

Kunstig eufori

”Det er den samme kunstige skabelse af eufori, samme blæser-musik, og samme skabelse af frygt, hvis planerne ikke opfyldes. Nu er der lagt en plan for et Ja, og den skal opfyldes, for hvis den ikke bliver opfyldt, vil der ske katastrofer af samme omfang som tsunamien.”

”Man må forstå at vi var vant til at der alene fandtes ja-kampagner. Vi kender det altså fra før i tiden, vi kender de teknikker, som vil blive brugt, og at der vil blive brugt enorme summer af penge,” siger Vladim¡r Zelezny, der er valgt ind i EU-parlamentet for et tjekkisk centrum-højre parti, der ligesom den liberale tjekkiske præsident, Vaclav Klaus, er modstander af EU-forfatningen.

”Vi føler at vi uheldigvis ikke er gået ind i en så demokratisk union, som vi troede og håbede på.”