ARTIKLER


Ingen sygdom eller barsel- i EU-parlamentet

Ole Krarup i bedring efter trafikulykke. Men stolen i EU-parlamentet skal stå tom i sygeperioden. Vikarer eksisterer ikke, heller ikke for kvinder på barsel.
Af Ib Roslund
14. november 2005

Tirsdag aften den 25. oktober blev medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Ole Krarup, påkørt af en bil, da han cyklede hjem til sit hotel i Strasbourg. Trafikulykken var alvorlig og Ole Krarup blev straks indlagt på intensiv afdeling på hospitalet i Strasbourg. Han pådrog sig bl.a. et slemt slag på hovedet, som gav en indre blødning. Men blødningen bredte sig ikke og allerede torsdag eftermiddag vurderede lægerne at det ikke var nødvendigt at operere.

Søndag den 30. oktober blev Ole Krarup transporteret hjem til et hospital i Danmark, hvor det fortsat kun er familien, der besøger ham.

»Han skal fortsat have fred i nogen tid frem, så han kan komme sig ovenpå ulykken. Men han er i markant bedring«, oplyser Lars Pedersen, der er sagsbehandler i Ole Krarups gruppe i Europa-Parlamentet.

En stemme mindre i parlamentet

»Der er ikke konstateret nogen brud og skader på kroppen«, siger Lars Pedersen i Bruxelles.

Så længe Ole Krarup er sygemeldt, er hans plads i parlamentet tom, da parlamentet ikke har nogle regler om midlertidige suppleanter ved sygdom eller barsel. Dog overtager udvalgssuppleanter fra Ole Krarups gruppe i parlamentet midlertidigt hans stemmeret i de udvalg, han sidder i (Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender samt budgetkontrol-udvalget).

Hvis et af Europa-Parlamentets 732 medlemmmer kommer til skade, bliver syg eller går på barsel, så mister medlemmet ikke noget økonomisk. Men så længe medlemmet er væk fra sin stol, så står den tom. Så er der en stemme mindre i parlamentet.

»Der er ikke noget, der hedder syge- eller barselsorlov. Det er der ingen regler om. Man har mandatet, så længe man kan have det«, forklarer Søren Kragh fra Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark.

Vil tage sagen op i kvindeudvalg

Situationen rammer måske især kvinder, da det sjældent er mændene der tager barselsorlov.

»Tidligere har Kirsten Jensen og Helle Thorning-Schmidt taget deres børn med,« forklarer Søren Kragh til Notat.

Socialdemokraten Britta Thomsen, som sidder bl.a. i parlamentets Udvalg om kvinders rettigheder og ligestilling, erkender problemet.

»Det kan jo påvirke vigtige afstemninger selvom der så bare er tale om en stemme«, siger hun til Notat.

Hun fortæller at i mange andre EU-lande er vikarer ikke tilladt. Derfor er der ikke de samme traditioner som i Danmark, hvor et medlem af Folketinget erstattes midlertidigt af en suppleant, hvis medlemmet rammes af ulykke, sygdom eller barsel.

Britta Thomsen kan godt se det uhensigtsmæssige i at der ikke er mulighed for at sende en midlertidig suppleant. Og hun vil nu rejse sagen i parlamentet.