ARTIKLER


Jordprisen halveres, hvis støtten forsvinder

Jordbrugsøkonomisk Institut oplyser, at priserne på landbrugsjord vil falde til henimod det halve i takt med, at EU-støtten sættes ned.
Af Sven Skovmand
25. februar 2005

EU's støtte til landbruget har ansvaret for knap halvdelen af prisen på jorden, som i øjeblikket ligger på omkring 109.000 kroner pr. hektar, oplyser direktør Søren E. Frandsen fra Fødevareøkonomisk Institut til Landbrugsavisen 4.2.2005

Hvis støtten skæres ned, vil der derfor ske et fald i jordpriserne. Direktøren har beregnet at priserne vil falde med 5 procent, når støtten formindskes med 10 procent. Hvis støtten halveres, vil jordpriserne derfor falde med en fjerdedel, og falder støtten helt bort, vil de blive halveret.

Søren E. Frandsen er ikke i tvivl om at støtten vil blive skåret ned, han ved blot ikke, hvor hurtigt det vil ske.

Han udtrykker bekymring over, hvad faldet i jordprisen vil betyde for de unge landmænd, der har måttet betale en høj pris for den jord, de har etableret sig på. Det kan efterhånden helt udhule deres kapitalgrundlag, siger han.