ARTIKLER


Kommissionen har 1684 komitéer

En lille sejr at få listen over komitéer, siger Jens-Peter Bonde. Men hvem deltager, og med hvilke dagsordener?
Af Erling Böttcher
25. februar 2005

Sidste uge bød på et lille fremskridt i åbenheden i EU. Medlem af EU-parlamentet for JuniBevægelsen, Jens-Peter Bonde, fik af Kommissionen tilsendt en liste over, hvilke komitéer, som i år 2004 har arbejdet under EU-kommissionen.

Listen er nu blevet lagt ud Kommissionens hjemmeside.

”Det har været en lang og sej kamp at få denne liste bragt frem i lyset. Indholdet af denne liste har i gennem alle årene været dybt hemmeligholdt. Selv EU-parlamentets budgetkontroludvalg har aldrig kunnet få udleveret listen eller få at vide, hvem der har indgået i disse arbejdsgrupper, og hvad de foretog sig. Det ved vi stadig ikke, men nu løftes der den første flig,” siger Jens-Peter Bonde.

Kun minimumsliste

Listen med de 1684 komitéer og arbejdsgrupper er dog kun en minimumsliste. Til dette antal skal lægges de såkaldte forvaltningskomitéer, som bistår Kommissionen med administrationen af f.eks. landbrugsordningerne. Endvidere har en lang række komitéer og arbejdsgrupper ikke været aktive i 2004, der var et valgår, idet der skulle vælges ny EU-kommission for den næste 5-års periode.

Et udkast til liste fra juli måned sidste år viste, ifølge Jens-Peter Bonde, et antal på i alt 3094 komitéer og arbejdsgrupper.

”Det næste skridt er, at kæmpe for at få offentliggjort navnene på de personer, som har arbejdet i de forskellige grupper. Indtil det sker, står det nu enhver frit for at søge aktindsigt i de arbejdsgrupper, som måtte have ens særlige interesse,” opfordrer Jens-Peter Bonde.

Listen over de 1684 arbejdsgrupper ses på: http:/europa.eu.int/comm/secretariat-general/docs/expert_groups_final.doc