ARTIKLER


Krav om åbne forhandlinger

En gruppe britiske medlemmer af EU-Parlamentet går ind for fuld offentlighed omkring møderne i Ministerrådet. Men kun få har hidtil støttet forslaget
Af Michael Voss
20. september 2005

En gruppe britiske EU-parlamentsmedlemmer opfordrer det britiske formandskab til at lade offentligheden følge forhandlingerne på ministerrådsmøderne. I gruppen finder man lederne fra samtlige britiske grupper i EU-parlamentet.

Gruppen forestiller sig, at forhandlingerne bringes direkte i TV eller via webcam, hvis ingen tv-station er interesseret.

"Med sådan et skridt kunne man sikre, at Underhuset fik mulighed for at drage ministrene til ansvar for Storbritanniens politik i Europa," sagde gruppens talsmand, Chris Davies, De Liberale

Labour-lederen Gary Titley tilføjede, at ud over Nordkorea er EU det eneste sted i verden, hvor man vedtager love i hemmelighed.

Det danske medlem, Jens-Peter Bonde, støtter også forslaget og minder om, at han stillede et lignende forslag i det EU-konvent, som udarbejdede forslaget til forfatning. Her fik han opbakning fra samtlige folkevalgte medlemmer af konventet fra de nationale parlamenter, samtlige deltagere fra Europa-Parlamentet med undtagelse af en enkelt fransk socialist og endelig 23 ud af 28 regeringer.

Men da den franske, tyske og britiske regering manglede, kom det ikke med i det endelige forslag.