ARTIKLER


Kreativ fortolkning af militær kapacitet

Per Stig Møller benægter, at forfatningen pålægger medlemslandene at forbedre deres militære kapacitet.
Af Michael Voss
27. maj 2005

Kræver forfatningen, at landene forbedrer den samlede militære kapacitet. Eller forlanger den kun øget kapacitet til krisestyringsopgaver. Så kan man bare tage andre steder fra på forsvarsbudgettet.

I sine svar til Folketingets Europaudvalg har udenrigsminister Per Stig Møller valgt den sidste – meget kreative – fortolkning. Dermed slipper han for at skulle forsvare en forfatning, der fører til oprustning.

Per Stig Møller forklarer det således:

”Forfatningstraktaten forpligter ikke medlemslandene til at øge deres forsvarsbudgetter, men til at forbedre deres kapacitet til krisestyringsopgaver, som de er defineret under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, jf. art. I-41, stk. 1.”

Hvis han har ret i , at forfatningen kun forpligter til at forbedre kapaciteten på en bestemt del af det militære område, så kan medlemslandene blot flytte ressourcer fra andre dele af forsvarsområdet til de omtalte krisestyringsopgaver. Med Per Stig Møllers egne ord:

”Forbedring af militære kapaciteter er med andre ord ikke ensbetydende med øgede udgifter, men kan f.eks. opnås gennem modernisering og omlægning af forsvarets opgaver.”

Forfatningsteksten

Men holder udenrigsministerens fortolkning? I forfatningsforslaget står der står slet og ret: ”Medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet.” Punktum. Den nærmeste støtte til udenrigsministerens fortolkning, man kan finde, er at afsnittet inden den afgørende sætning handler om at stille ”civil og militær kapacitet til rådighed for Unionens gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.”

Men herefter følger et nyt afsnit, som begynder med sætningen: ”Medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet.” Resten af det afsnit, som sætningen hører til, handler om militær i al almindelighed og lyder således:

”Der oprettes et europæisk agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel (Det Europæiske Forsvarsagentur), der skal klarlægge de operationelle behov, fremme foranstaltninger til opfyldelse heraf, bidrage til at påpege og eventuelt iværksætte alle hensigtsmæssige foranstaltninger til styrkelse af forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis, deltage i udformningen af en europæisk kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik samt bistå Rådet med at evaluere forbedringen af den militære kapacitet.”