ARTIKLER


Kun små færgeruter slipper

Selvom EU lemper reglerne for pligt til licitation, kan syv og måske ni ruter stadig blive ramt.
Af Sven Skovmand
5. september 2005

For fem år siden blev hele 23 små danske færgeruter tvunget til at sende driften af deres færger i EU-licitation. Det kostede ejerne – kommuner og amter – mange millioner og tusinder af arbejdstimer at følge denne bestemmelse. Og det var til ingen nytte. For ingen udefra bød på opgaverne. Man kunne lige så godt have undladt at udlicitere. Takket være et kraftigt pres har EU-Kommissionen lempet reglerne. I første omgang lod man ruter med færre end 100.000 passagerer slippe, og den 15. juli 2005 forhøjede man minimummet til 300.000 passagerer.

Hvad ministeren sagde

Kun ni danske færgeruter har et højere antal passagerer end 300.000, og af dem omfattes kun tre af EU's bestemmelser, fordi de øvrige seks ruter er privatejede.

De tre ruter er Rønne-Ystad (1.156.000 passagerer), Hou-Samsø (352.000) og Als-Fynshav (310.000).

Det meddelte trafikminister Flemming Hansen den 4. august 2005 i et svar til Morten Homann fra SF.

Kan blive flere

Hvad ministeren imidlertid ikke oplyste, var, at en sammenlægning af ruter under en fælles administration kan betyde, at de bliver tvunget til at udlicitere – fordi man i så fald lægger passagertallene sammen.

En sådan sammenlægning kan rent faktisk komme til at ske, idet man overvejer en samlet drift af ruterne til Læsø, Samsø og ¹rø.

En sådan sammenlægning kan rumme økonomiske fordele. Men den tvinger også til licitation af de fire ruter til Læsø og ¹rø, fordi de sammen med Samsø-ruten har over én million passagerer.

Hertil kommer, at ruterne fra Ballebro til Als og fra Struer til Venø med henholdsvis 272.000 og 265.000 passagerer forholdsvis let kan risikere at ryge over grænsen på de 300.000 passagerer.