ARTIKLER


Minister bekræfter politiplaner

Justitsminister Lene Espersen bekræfter NOTATís beskrivelse af forslag om forstærket politiarbejde over grænserne.
Af Staffan Dahllöf
5. oktober 2005

Syv EU-lande har indgået en aftale i den tyske by Prüm om blandt andet at udveksle DNA-profiler og at tillade indsats med tungt bevæbnede politistyrker over nationsgrænserne.

Lignende forslag bliver samtidigt rejst af Kommissionen indenfor det eksisterende Schengen-samarbejde i EU.

Det skrev NOTAT i begyndelsen af september, og det bekræfter justitsminister Lene Espersen nu over for Folketinget.

I et svar på spørgsmål fra Line Barfod, Enhedslisten, skriver justits-ministeren at Prüm-aftalen kun vil komme til at gælde i Danmark hvis Danmark vælger at tiltræde den.

Men, påpeger ministeren med henvisning til Schengenreglerne:

»Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i EU-sammenhæng for tiden er drøftelser af forskellige initiativer (...) som på en række punkter tager sigte på at regulere de samme forhold, som omfattes af Prüm-aftalen.«

Demokratiet skal med

Et orienterende notat om EU-initiativet om nye Schengen-regler er nu sendt til Folketingets Rets-udvalg og Europaudvalg.

Også Prüm-aftalen er gjort kendt for de folkevalgte i en engelsk version.

Justitsministeriet var bare »ikke opmærksom« på at aftalen var gjort tilgængelig tidligere, skriver Lene Espersen i sit svar til Line Barfod.

»Problemet er at tingene først kommer frem efter at det er afklaret i systemet. I retsudvalget prøver vi at få demokratiet med, sådan at vi kan få diskussionen på et tidspunkt når detstadig er muligt at påvirke de forskellige forslag. Derfor er det vigtigt at vi får informationen- så tidligt som muligt og at mange råber op,« siger Line Barfod i en kommentar.

notat.dk – se nr. 1146 den 2 september

folketinget.dk – se svar

på § 20-spørgsmål 3363, 3379, 3383 og 3386