ARTIKLER


Nej til danske musehuller og særordninger

JuniBevægelsen vil have europæiske demokratiske reformer ud af et Nej til EU-forfatningen.
Af Erling Böttcher
15. april 2005

JuniBevægelsens landsmøde den 2.april blev uundgåeligt præget af at bevægelsens ”mor og far”, som det blev udtrykt, gik ud efter 13 år i ledelsen.

Der blev sagt mange pæne ord og farvel og tak til de to tidligere frontfigurer Niels I. Meyer og Drude Dahlerup, hvoraf sidstnævnte allerede for tre år siden gik af som talsperson.

Den politiske linie fra landsmødet endte med en opbakning til Hanne Dahls og Jens-Peter Bondes pragmatiske europæiske reform-linie, som det stod klart at en mindre del af ledelsen ikke brød sig om og derfor valgte at forlade landsledelsen, men dog ikke JuniBevægelsen.

Få styr på EU

”Vores opgave i JuniBevægelsen er at vise at det nytter at sig nej til Forfatningen. Vi skal anvise et alternativ. Et samarbejde i EU hvor der er blevet ryddet grundigt op. Vores mål skal være at få styr på EU,” sluttede den nye frontfigur Hanne Dahl sin politiske beretning.

Jens-Peter Bonde supplerede med ordene:

”JuniBevægelsen er en europæisk reformbevægelse. Vi går ikke efter særlige danske undtagelser og små musehul. Vi ønsker åbenhed, nærhed og demokrati for alle borgere i Europa. Europa fortjener bedre. For eksempel en samarbejdsaftale, som i sin kerne kan forstås og forklares lige så enkelt som den danske grundlov.”

Om JuniBevægelsens placering i det politiske billede, erklærede Hanne Dahl:

”Vi skal forklare at vores nej ikke er et højreorienteret nej. Vores nej er heller ikke et venstreorienteret nej. Vores nej er heller ikke et nej, der sigter på at vi skal udmeldes. Vores nej er et europæisk og demokratisk nej,” sagde hun, og slog til lyd for at målet må være blandt andet at få åbnet dørene (åbenhed), få en meget klar beslutningsdeling (nærhed) og få tæmmet kommissionen (demokrati).

Det er den såkaldte ånd, åbenhed, nærhed og demokrati, som er JuniBevægelsens projekt.

”Vi ønsket et andet og langt mere demokratisk Europa end det forfatningen lægger op til,” sagde Hanne Dahl.

De sidder i ledelsen

En del medier har beskrevet hvem der ikke sidder i JuniBevægelsens ledelse. Her er hvem der sidder i ledelsen:

Allan Andersen, 27 år, Århus, studerende Århus dag- og aftenseminarium, medlem af SF

Bent Hindrup Andersen, 60 år, Endelave, agronom/forsker, tidligere medlem af EU-parlamentet for J, tidligere MF for Enhedslisten

Finn Ellegaard, 55 år, Allingåbro, forlægger, tidligere direktør for Notat Grafisk.

Pelle Geertsen, 24 år, Albertslund, studerende RUC, medlem af Socialdemokratiet

Kristian Groth, 27 år, Århus, medicinstuderende,

Bjarke Lyster, 27 år, Århus, historiestuderende, medlem af Venstre

Arne Petersen, 40 år, Slagelse, tømrer, faglig tillidsmand i Træ-Industri-Byg, arbejder aktivt med sager om løndumping af udenlandske arbejdere

Finn Teilmann, 55 år, Ølstykke, selvstændig

Hanne Dahl, 34 år, Aars, præst i frimenighedskirke, ordfører for JuniBevægelsen, 1.suppleant til EU-parlamentet

Annie Hagel, 55 år, Snekkersten, cand.mag. og journalist

Charlotte Ryø, 48 år, lærer, sundhedsekspert

Ulla Sandbæk, 62 år, Birkerød, præst, tidligere medlem af EU-parlamentet (1999-2004)

Anette Storgaard, 49 år Århus, lektor ved retsvidenskabelig institut Århus Universitet

Julie Albeck, 31 år, psykolog, Århus, medlem af De Grønne

Styr på EU ifølge JuniBevægelsen

Mindretalsudtalelse. JuniBevægelsen peger på konventets mindretalsudtalelse som alternativ vej i stedet for EU-forfatningens vej. NOTAT bringer her et uddrag af oplægget til landsmødet.

”I vores model vedtages hovedparten af alle love af de nationale parlamenter. Her tæller vi fortsat til 90.

For grænseoverskridende emner, hvor vi ikke selv kan lovgive effektivt, giver vi alle lovforslag den samme behandling som rent danske lovforslag.

Det indviklede opstår derfor først, når et flertal i folketinget er uenige med flertallet i Bruxelles. Men selv her har vi et forslag, som er til at forstå.

Valg af EU-kommissærer

Det starter med valg af kommissærer. Hvert land vælger sin egen og holder hende ansvarlig. Fru Boel skal så deltage i Europaudvalgets møder hver fredag.

Hvis vi er utilfredse med hende, kan vi skifte hende ud. På samme måde, som vi kan udskifte enhver dansk minister.

Kommissionen bliver nu et tillidsmandskollegium for de nationale vælgerkorps og parlamenter. Det er ingen garanti mod tosserier, men det placerer ansvaret – og mulighederne – hos os vælgere.

I ministerrådet giver vi hvert lands minister en stemme hver, og vi kræver, at 75 % af landene som hovedregel skal være enige om en ny lov. Det er ikke skiftevis 55 % eller 72 % eller 80 % .

Der er i vores model kun et tal, man skal huske, ligesom vi i Danmark skal kunne tælle til 90.

Kompromis mellem

effektivitet og demokrati Vi behøver ingen folketællinger for at kunne vedtage et stykke praktisk samarbejde.

Vi foreslår også, at alle love skal vedtages af et almindeligt flertal i EU-parlamentet. Hvis EU-parlamentet forkaster et lovforslag, kan det ikke vedtages.

Magten til at lovgive er så tilbage hos de nationale parlamenter, der selv kan beslutte, hvad der skal være lov.

Vi giver også landene en vetoret i virkeligt vitale sager. Sagerne skal så rejses på næste topmøde.

Det er et passende kompromis mellem flertalsbeslutningernes effektivitet og hensynet til de enkelte folks demokratier.

Vælgerne kan følge med

Dagsordener, mødedokumenter og referater er på internettet, med mindre 75 % har angivet en god grund til at gøre en undtagelse fra åbenheden.

Er det fuldstændig urealistisk?

I EU-konventet fik jeg 200 underskrifter på åbenhedsforslaget. Samtlige folkevalgte medlemmer skrev under. Alle medlemmer fra EU-parlamentet, bortset far en fransk socialist. 23 af 28 regeringer skrev også under, men ikke den danske.

Fogh-regeringen vil gerne bevare kravet om åbenhed som en dansk mærkesag. Den skulle dog nødig vedtages.

Vi lægger os ikke ud med Frankrig og Tyskland, som er de to udslaggivende lande, der ikke vil være med til åbenheden.

Deres udenrigsministre ville godt, men ikke deres embedsmænd, så JuniBevægelsens forslag er ganske rigtigt urealistiske – indtil vælgerne fortæller dem noget andet.”