ARTIKLER


NGO-forum skal organisere EU-debat

Efter model fra NGO-forum'et under det danske EU-formandskab, skal 9 organisationer nu i fællesskab styre EU-debatten ud til folket. Folketinget bakker op om de 9ës nyvundne enighed.
Af Erling Böttcher
19. september 2005

"Det kunne blive så godt. Det er vældig nyskabende."

"Jeg er begejstret for formen."

De to udtalelser kommer fra så EU-politisk forskellige personer som Steen Gade fra foreningen Nyt Europa og Niels Eriksen, medlem af Folkebevægelsen mod EU's styrelse. Udtalelserne er et ekko fra et møde forrige mandag mellem 9 forskellige organisationer med lige så mange forskellige tilgange til EU. De mødtes for at blive enige om et fælles oplæg til EU's tænkepausedebat, som omtalt i NOTAT 2.9.2005.

Det lykkedes at blive enige. Det fælles forslag blev straks sendt videre til Folketingets Europaudvalg, som har behandlet oplægget i sidste uge og i denne uge. Med nogle mindre justeringer vil oplægget, ifølge NOTAT's oplysninger, blive vedtaget af Europaudvalget torsdag den 15.9.

Ingen faste beløb

I oplægget fra de 9 organisationer blev et mindre beløb på 150.000 kr. reserveret til dem selv. I det endelige papir må de ansøge om støtte på lige fod med alle andre.

"Vi har været imod at nogle er garanteret midler på forhånd, men kan støtte forslaget efter at de faste bevillinger er luget ud," siger Martin Henriksen, medlem af Europaudvalget (DF), til NOTAT.

Til gengæld får de 9 organisationer nu officiel status som "Planlægningsgruppe" for organiseringen af EU's tænkepausedebat. Det er en vigtig nyskabelse, siger deltagerne:

"Det betyder, at vi kan være med til at sætte en dagsorden for debatten. Vi har gjort meget ud af at man ikke blot skal diskutere politisk indhold, som der stod i de første oplæg, men også EU's rammer og institutioner. Det er helt nødvendigt at diskutere spørgsmål som f.eks. hvor meget magt EU-kommissionen skal have," siger formanden for JuniBevægelsen, Hanne Dahl.

14 millioner

Fire spørgsmål (se boks) skal danne ramme om debatten, hvortil der bliver afsat 14 millioner kroner. Planlægningsgruppen kan få 9 ud af 14 millioner til store synlige start- og afslutningsarrangementer, mens 0,5 går til administration, og de resterende 4,5 millioner kan søges af alle interesserede til store og små EU-debat-initiativer.

Det vil som hidtil blive EU-nævnet som skal administrere, behandle og bevillige pengene til EU-debatten.

4 spørgsmål til borgerne:

1) Hvilke grænseoverskridende problemer, som Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt på at løse " og hvilken rolle skal EU spille?

2) Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet, og hvordan kan de løses?

3) Hvordan skal debatten om Europas fremtid og en evt. ny traktat organiseres for at sikre bredde, dybde og legitimitet?

4) Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU?

Debat-planlægningsgruppe

Dansk Ungdoms Fællesråd, Demokrati i Europa, Europabevægelsen, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod Unionen, Folkehøjskolernes Forening, JuniBevægelsen, Nyt Europa, Udfordring Europa + to medlemmer af Folketingets Europaudvalg som observatører.