ARTIKLER


NOTAT fortsat truet

Førstebehandling af lovforslag om distributionstilskud vidnede om manglende indsigt i indhold og konsekvenser.
Af Ib Roslund
28. december 2005

13. december førstebehandlede Folketinget regeringens forslag om ændring af »lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter«. I forbindelse med regeringens beskæring af portotilskuddet til aviser skal der oprettes en særlig støttepulje, som også kaldes »lex Weekendavisen«.

Støttepuljen betyder mindre tilskud til de pågældende blade (Weekendavisen, Computerworld, NOTAT og andre ikke-dagblade med avis-indhold). Men i kriterierne for overhovedet at få tilskud kræves der bl.a. at bladet udkommer mindst 36 gange om året.

Frevert: NOTAT opfylder kriterier

Under førstebehandlingen i Folketinget spurgte Per Clausen fra Enhedslisten til Dansk Folkepartis betingelser for at støtte lovforslaget og nævnte bl.a. at de tidsmæssige krav ville ramme NOTAT.

»Umiddelbart vil jeg da tro at med de kriterier, som er skitseret i det her lovforslag, ville det da være en avis, som ville gå ind under de rammer, der vil kunne få tilskud«, svarede Luise Frevert fra Dansk Folkeparti.

Men det holder ikke stik.

»Før var det nok at udkomme mindst en gang om måneden, hvilket vi lever op til som 14-dages blad. Men den foreslåede ændring har NOTAT ikke økonomi til«, forklarer avisens forretningsfører Finn Ellegaard og tilføjer:

»Den eneste begrundelse der kan være for ændringen er at NOTAT ikke længere skal være inde i varmen. Vi opfylder alle andre kriterier«.

I slutningen af januar forventes forslaget andenbehandlet. Hvis/når det vedtages, bliver det med tilbagevirkende kraft fra 1. januar.