ARTIKLER


Ny rapport med lokkemad for det indre servicemarked

Rapport bestilt af EU-kommissionen lover økonomisk vækst, velstandsstigning og 4400 nye jobs i Danmark, hvis direktivet om liberalisering af service vedtages.
Af Staffan Dahllöf
25. februar 2005

En økonomisk rapport om effekterne af det foreslåede Servicedirektiv stiller 4400 nye danske jobs i udsigt. Det svarer til en vækst i beskæftigelsen på 0,2 procent.

Effekten for hele EU vurderes til 600.000 nye jobs, og med en samlet stigning i velstand på 0,6 procent; i Danmark dog kun 0,4 procent.

Rapporten er lavet af den private danske konsulentvirksomhed Copenhagen Economics på bestilling af EU-kommissionen.

»Vi har set på gevinsterne ved at reducere omkostningerne for servicevirksomheder, og ved en øget konkurrence. De beregninger er puttet ind i en matematisk simulationsmodel som omfatter i alt 275 000 virksomheder,« fortæller direktør Claus Kastberg Nielsen, som NOTAT talte med lige inden rapporten blev offentlig.

Han beskriver rapporten som langt mere omfattende end en tidligere hollandsk undersøgelse fra efteråret.

Engangseffekt

Efter at rapporten er blevet offentlig ønsker Copenhagen Economics ikke at udtale sig til citat, for ikke at blive taget til indtægt for politiske vinklinger i den følsomme diskussion.

Men ifølge kompletterende oplysninger skal gevinsterne i rapporten målt i nye jobs og øget forbrug forstås som en engangseffekt; ikke en tilbagevendende forbedring fra år til år.

Da serviceerhverv menes at svare for 70 procent af forbrug og produktion (BNP), og jobs i EU, kunne man så mene at en forventning på 600 000 jobs i 25 lande, ikke er dybt imponerende.

Det er en tiendedel af hvad Kommissionen har som mål for den relancerede Lissabon-strategi.

Og 4400 danske jobs må beskrives som et ganske beskedent håb, efter at regeringen og oppositionen i valgkampen talte om henholdsvis 60.000 og 100.000 nye jobs i Danmark.

Faste forhandlinger

Forklaringen på den forsigtige analyse er at effekterne bevidst er et konservativt skøn, og at de vil kunne blive større i virkeligheden.

Det hører også med at selv om service generelt omfatter 70 procent af økonomien i EU, så vil direktivet kun få effekt på omtrent 40 procent af servicesektoren.

Men skønnet er nu fremlagt for de embedsmænd fra medlemslandene som rejser i fast pendulfart til Bruxelles hver anden uge for at forhandle om detaljerne i Servicedirektivet.