ARTIKLER


Nyt direktiv om lægers arbejdstid

To domme fra EF-domstolen har vakt bekymring i England og Tyskland, fordi de siger, at man skal betragter al den tid, som læger tilbringer på et sygehus, som arbejdstid. Nu vil Kommissionen ændre det med et direktiv.
Af Sven Skovmand
18. marts 2005

To domme fra EF-Domstolen i 2000 og 2003 har vakt bekymring i især England og Tyskland. Dommene går ud på, at alle de timer, som en læge tilbringer på et sygehus, skal betragtes som arbejdstid, siger Ugeskrift for Læger 24.1.2005

Myndighederne i de to lande betragter dommene som en bombe under deres sundhedsvæsen, fordi en stor del af lægernes tid er vagttjeneste, hvor de kun bliver tilkaldt, hvis der opstår alvorlige situationer. Skal de lønnes fuldt ud i denne tid, vil udgifterne eksplodere.

Kommissionen arbejder derfor nu på at indføre et nyt direktiv, som skal skelne mellem »aktiv arbejdstid« og »inaktiv arbejdstid«. Det er endnu uklart, hvad man vil sætte lægernes vagttjeneste til.