ARTIKLER


Resistente bakterier i kød fra nye EU-lande

Hver syvende parti af kød fra Polen og Ungarn indeholder en farlig salmonella-bakterie. I Danmark findes den hos mindre end 1 procent af kødet.
Af Michael Voss
6. oktober 2005

De nye EU-lande Polen og Ungarn har store problemer med multiresistente bakterier i kød, der eksporteres til Danmark. I 2004 indeholdt hvert syvende parti af kød fra Polen den multiresistente bakterie Salmonella Typhimurium DT 104, og forekomsten i kød fra Ungarn lå på næsten samme niveau, skrev Kristeligt Dagblad 22.9.2005.

Seks procent af stikprøverne af kød fra Spanien indeholdt Salmonella Typhimurium DT 104.

Herhjemme findes Salmonella Typhimurium DT 104 kun sjældent i stikprøvekontrollen, og forekomsten i kød ligger langt under en procent.

For at få løst problemerne bad Lars Barfoed for nylig EU-Kommissionen om at sikre en effektiv overvågning af, at alle medlemslande lever op til nogle aftalte handlingsplaner om salmonella og antibiotiske vækstfremmere. Ifølge aftalerne skal brugen af antibiotika som vækstfremmere til husdyr ophøre fra den 1. januar 2006, og forekomsten af salmonella i fjerkrækød skal være reduceret til nul i 2010.

22.9.05