ARTIKLER


Revidér hele EU-projektet!

»Min dybt rodfæstede euro-optimisme siger mig at det er muligt at ændre formen for europæisk integration – og til det bedre,« siger Tjekkiets præsident. Men der skal mere til end blot at sige nej i en folkeafstemning.
Af Lisbeth Kirk
31. oktober 2005

NOTAT - EUobserver/Göteborg - Meget længe har Tjekkiets præsident Václav Klaus været det eneste statsoverhoved i Europa, som åbent har kritiseret udkastet til en forfatning for Europa.

Men Frankrigs og Hollands afvisning af dokumentet nu i sommer har ændret stemningen blandt Europas toppolitikere og diplomater.

Eftertænksomhed

»Det er muligt at jeg er ensom blandt stats- og regeringscheferne i Europa. Men jeg er afgjort ikke ensom blandt europæerne,« siger Václav Klaus.

»Der er begyndt at brede sig en form for eftertænksomhed i Europa. Når jeg sammenligner atmosfæren i år med sidste års, er debatten blevet langt mere afslappet. Der er sket en ændring i den måde, man tænker på,« betroede den tjekkiske konservative præsident Václav Klaus EUobserver.

»Før var jeg næsten ene om at kritisere EU, men nu har jeg opdaget at det er blevet moderne at kritisere både det ene og det andet aspekt af EU's politik.«

Den konservative fakkel

Den 64-årige præsident har haft et par travle dage, hvor han har talt på Global Forums konference i Göteborg, hvorefter han var til reception med det svenske kongepar, før han tog til London for at ønske den forhenværende britiske premierminister Margaret Thatcher tillykke med hendes 80 års fødselsdag.

Lady Thatcher og Václav Klaus er politisk meget nært allierede. Han er den, som frem for nogen på det europæiske fastland har holdt blusset ved lige på hendes konservative idealer om frihed, liberalisme, demokrati og euro-skepticisme.

Der er gået fem måneder, siden deres fælles skrækvision, EU's integrationsskib, stødte på grund efter de franske og hollandske vælgeres afvisning af forfatningen.

Siden da har EU betragtet sig som værende i en »pause til eftertanke«, men Václav Klaus mener ikke at det er tilstrækkeligt:

»Pausen til eftertanke er en pause til tomgang. Vi burde foretage os noget,« kræver han og tilføjer: »Tiden venter ikke, og den mulighed, vi nu har, kommer ikke igen lige med det samme.«

»EU trænger til forandring. Det er ikke nok at anerkende status quo og eventuelt sætte tempoet i den fremtidige foreningsproces,« siger han.

Glem Europa-staten

Den tjekkiske politiker opfordrer til en revision af hele EU-projektet, også selv om det går imod visse magtfulde interesser.

Han går ind for at man bør glemme alt om »Europa-staten«, og mener at »et højere demokrati, der omfatter hele Europa, er en illusion«.

Václav Klaus afviser også idéen om variabel geometri - den idé at forskellige lande kan integrere sig i forskellige tempi og i forskelligt tempo.

»Vi bør prøve at skabe noget i retning af en Organisation af Europæiske Stater (OES). Organisationen skal have staterne i Europa som medlemmer og ikke borgerne,« foreslår Václav Klaus.

Han anfører at den konstruktion ville være anderledes end den, vi kender fra Europarådet, der holder øje med demokratiet i Europa.

»Det er en anden slags institution, som er skabt til at bekæmpe ikke-demokrati.,« siger Václav Klaus.

»Vi skal ikke gøre alle spørgsmål europæiske, men kæmpe for at bevare grundlæggende borgerlige, politiske og økonomiske friheder ... alternativet er en ikke-stat, post-demokrati og et administreret samfund.«

Den snigende sammensmeltning-

Václav Klaus er overbevist om at EU-forfatningen dukker op på den politiske dagsorden igen før eller senere. Måske bliver det en ny generation af politikere på den europæiske scene, der gør det. Men lige nu vil EU udvikle sig ved hjælp af en snigende centralisering.

»Det er sikkert og vist at de EU-begejstrede vil forsøge at komme igen med forfatningen. Men det, som jeg frygter nu, på kort sigt, er ikke kampen om forfatningen. Det virkelige problem er at de EU-begejstrede sandsynligvis nu er nået frem til at det er unødvendigt at kæmpe for forfatningen. De kan nå deres mål uden.«

»De vil ganske enkelt fortsætte med den snigende sammensmeltning, sådan som de har gjort, siden (den tidligere kommissionsformand) Jacques Delors' tid. De vil fortsætte hver eneste dag med mere centralisering, harmonisering, standardisering. Det kan de gøre ved hjælp af små, skridtvise ændringer i de eksisterende traktater, på hundreder af måder. Det er dér, faren ligger for øjeblikket.«

Svælget mellem virkelighed og politik

»EU står ved en korsvej ... der er et enormt svælg mellem virkelighedens og politikkens Europa. É af de ting, der længe har bekymret mig, er det demokratiske underskud, der skabes ved at man flytter beslutningerne fra staternes niveau til det overnationale. Denne forskydning svækker de traditionelle demokratiske mekanismer, som ikke kan adskilles fra nationalstatens eksistens.«

På spørgsmålet om, hvordan han vil modvirke det, svarer Václav Klaus at det bliver svært.

»Der skal mere til end blot at sige nej i en folkeafstemning om forfatningen. Derfor mener jeg at vi netop nu befinder os i det farligste øjeblik. Vi må få andre politikere ind på de øverste poster.«

»Min dybt rodfæstede euro-optimisme siger mig at det er muligt at ændre formen for europæisk integration – og til det bedre.«

Lige nu stiller Václav Klaus sig tilfreds med at gøre det, som han er i gang med.

»Jeg tror at det, jeg gør, er en balanceakt, hvor jeg holder taler, deltager i konferencer og giver interviews,« siger han, før han skynder sig af sted til én af sine aftaler.

Oversat af Luise Hemmer-Pihl

(Hele teksten findes på www.klaus.cz)