ARTIKLER


Stort flertal for forfatningen

Den helt store vinder i magtfordelingen gav et begejstret ja.
Af Erling Böttcher
29. januar 2005

STRASBOURG (NOTAT) – 500 stemmer for, 137 imod, mens 40 undlod. Det blev det ventede resultatet ved den endelige afstemning om EU-forfatningen, efter at EU-parlamentet i sidste uge havde været igennem mere end 6 timers debat om sagen.

Nej-stemmerne kom fra samtlige politiske parti-grupperinger, men hovedleverandør af nej-stemmer var ID-gruppen (for uafhængighed og demokrati), hvor Jens-Peter Bonde er formand, og venstrefløjsgruppen, hvor Ole Krarup er medlem.

Tre medlemslandes repræsentanter i EU-parlamentet stemte overvejende imod EU-forfatningen. Det er samtidig lande, hvor der forventes tæt løb ved folkeafstemningerne. Tjekkiet havde den højeste andel af nej-stemmer på 68,2 pct. af landets EU-parlamentarikerne, mens polakkerne enten stemte imod (35,8 pct.) eller undlod (35,8 pctg.).

Også et flertal af britiske medlemmer nedstemte forfatningen (58,9 pct.).

Sagt om EU-forfatningen

EU-parlamentet diskuterede EU-forfatningen i 6 timer. Her er pluk fra debatten:

”Vi skal styre kapitalen, i stedet for blot at lide under den. Vi er imod den liberale statut for centralbanken, imod en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der er underlagt det, der er besluttet i NATO.”

”Der er ikke behov for en propagandakampagne, men en pluralistisk kampagne, men Corbett-de Vigo-kampagnen siger intet herom.”

Francis Würtz, leder af Venstrefløjens gruppe

”Der mangler et ord i denne traktat, og det er ordet suverænitet. Ordet identitet kan ikke erstatte det. Over hele verden er der masser af befolkninger, som har identitet, men ingen suverænitet.”

Phillipe de Villiers, gruppen for uafhængighed og demokrati

”Denne forfatningen er også vores baby her i EU-parlamentet. Den største udfordring for Europa er ikke om Tyrkiet skal ind om 20 år, men om vi får vedtaget denne forfatning om to år.

Uden forfatningen vil Europa blive et patchwork-Europa, såvel indadtil og udadtil. Hvis forfatningen kæntrer, er det tilbage til et Europa af rænkespil og konkurrerende alliancer.

Klaus Hänsch, tysk socialdemokrat og medlem af forfatningsudvalget

”Jeg ønsker mig mindre skepsis. Europæerne skal i stedet være stolte over den europæiske foreningsproces. Vi har allerede haft to udkast til en forfatning på bordet. Dette tredje tilløb til en forfatning, må og skal vedtages.”

Jo Leinen, formand for forfatningsudvalget

”Det er ikke skygge af kritik i beretningen, og det gør den utroværdig. Vi skal ikke blot være hof-poeter for regeirngskonferencen.”

Johannes Voggenhuber, De Grønne

”Man skulle tro det var den anden genkomst af Messias, man debatterede her.”

Nigel Farage, engelske uafhængighedsparti

”Hovedparten af vores borgere har ikke set forfatningen, og vores parlament har heller ikke diskuteret det.”

Villionis, Letland, om at landet som det første godkendte forfatningen

”Vi får øget EU’s militære slagkraft, fra nedrustmning går vi nu til oprustning. Det er en tilbagevenden til 500 år gammelt kolonialpolitik, som giver mindelser om sidste gang vi ville påføre verden vores værdier, det skaber nok indre sammenhold, men øger frygten i omverden. Det er en tilbagevenden til gammeldags kolonialisme og imperialisme.”

Carl Schlyter, Miljöpartiet i Sverige

”En forfatning skal ikke fastlægge politikkens indhold. Forfatningen er et udtryk for den politiske klasses egen interesse for et europæiske projekt. Forfatningen peger imod magtcentralisering.”

Niels Lundgren, Junilistan, Sverige

”I forbindelse med tsunamien, kan vi se at hvis vi havde haft en præsident, en udenrigsminister, en fælles forvarspolitik, så havde vi gjort det meget bedre

Ludford, liberal, Storbritannien