ARTIKLER


Svineproducenter anlægger sag mod staten

Landsforeningen Danske Svineproducenter har anlagt en sag mod staten, fordi den forlanger, at levende dyr skal have bedre plads i de lastbiler, der kører dem til udlandet.
Af Sven Skovmand
8. december 2005

Ifølge Landbrugsavisen for 18.11.2005 skal Vestre Landsret den 30. november tage stilling til en sag, som Landsforeningen Danske Svineproducenter har anlagt mod staten.

Producenterne er utilfredse med de særlige krav, som Danmark nu stiller til deres transport med levende dyr. De mener at det er i strid med EU's direktiver, og at det er konkurrenceforvridende.

Organisationen Dansk Landbrug er enig i denne opfattelse, men mener ikke at det er klogt at rejse sagen ved en dansk ret. Man skal søge at få Kommissionen til at rejse sagen over for den danske regering, siger Gert Karkov, der er viceformand i Dansk Landbrug og formand for landbrugets veterinærudvalg.

Men denne opfattelse deles ikke af Hans Aarestrup, der er direktør for svineproducenterne.

Han frygter at Kommissionen vil slå sig i tøjret for at undgå at blive blandet ind i en sag, der ikke har folkelig opbakning.

Samtidig vil Kommissionen gøre opmærksom på at den har rigeligt at se til i forvejen, fordi flere medlemslande ikke opfylder EU's eksisterende krav til dyretransporter.

»At nogle regeringer så sætter overliggeren endnu højere op, må blive deres eget problem,« lyder Hans Aarestrups gæt på Kommissionens indstilling.