ARTIKLER


Teatertorden om Tyrkiet

En detaljeret beskrivelse af udvidelses-forhandlingerne skal berolige Tyrkiet-skeptikere.
Af Staffan Dahllöf og Erling Böttcher
10. januar 2005

Forhandlinger med et land, der søger om optagelse i EU foregår: Hvert eneste område skal forhandles på plads mellem EU-kommissionen og pågældende lands forhandlinger. Efter endt forhandling, er man enten enige om, hvorvidt landet kan overtage EU-reglerne på området, eller om der er brug for overgangsordninger.

Sådan foregår det ved hvert lands indmeldelse i EU. Med andre ord: Indtil videre har der ikke stået en eneste nyhed i denne artikel.

Det nye er at man så detaljeret beskriver teknikken i optagelsesforhandlingerne. Den udførlige beskrivelse kan nemlig bruges til at illustrere, hvor mange steder forhandlingerne kan bremse eller stoppe eller ændres undervejs. En god melding, som de stats- og regeringschefer, der har brug for dette, kan tage med hjem til den hjemlige opinion efter denne uges EU-topmøde i Bruxelles.

62 bremsemuligheder

Kun på tre punkter er køreplanen for optagelses-forhandlingerne med Tyrkiet forskellige fra de netop overståede forhandlinger med de 10 øst- og centraleuropæiske lande, der trådte ind i EU den 1. maj 2004: De 10 lande forhandlede om 28 områder, mens der er 31 områder i forhandlingerne med Tyrkiet.

De 28 såkaldte kapitler handler om de eksisterende EU-love (landbrug, fri bevægelighed for varer, videnskab og forskning, grænsekontrol, mv.). De tre andre er finansielle betingelser, de institutionelle spørgsmål, og et kapitel kaldet ’øvrigt’.

Det giver i alt 31 områder eller kapitler som skal åbnes og lukkes for at blive i EU’s forhandlingssprog, i alt 62 håndtag at hive i for at bremse processen.

Reklame for vetoret over for Tyrkiet

I starten af ugen havde det hollandske formandskab cirkuleret fire udkast til slutdokument for topmødet torsdag-fredag.

Her blev det understreget at hvert og et af EU’s 25 medlemslande vil kunne gribe ind og blokere medlemskabsforhandlinger med Tyrkiet på et senere tidspunkt.

Da forhandlinger om optagelse af nye lande har samme form som proceduren ved ændringer af EU-traktater, skal beslutninger tages med enstemmighed.

Det er egentlig ikke nyt. Den samme mekanisme var gældende, da EU forhandlede om optagelse med de ti seneste nye medlemslande.

De nye er at den formelle veto-mulighed skæres ud i pap for at sende et signal inden processen er kommet i gang.

Effekten bliver at Holland ser ud til at stramme Kommissionens forslag fra oktober, selv om også Kommissionen påpegede at hvert enkelt område skal vurderes for sig.

Skærper tonen

»Når det er nødvendigt at udstyre disse forhandlinger med nogle særlige håndtag, er det fordi Tyrkiet er en meget stor mundfuld. Væsentlig større end de øst- og centraleuropæiske lande. Og derfor er det ikke så mærkeligt, at EU-kommissionen har foreslået nogle særlige mekanismer, som jeg også forventer, der vil være tilslutning til på topmødet,« sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen på sit pressemøde i tirsdags.

Også på andre områder ser det ud til at formandskabet skærper kravene på Tyrkiet, om end de reelle forskelle fra Kommissionens rapport ikke er så store.

Demokrati og menneskerettigheder

Kommissionen foreslog en løbende vurdering af den politiske udvikling i Tyrkiet med mulighed for helt at afbryde processen hvis der sker ”alvorlige og vedvarende brud” af grundlæggende rettigheder. En sådan beslutning skal tages med kvalificeret flertal i Ministerrådet.

Formandskabet svingede i sine udkast til slutdokument mellem forslag om at Kommissionen og et ubestemt antal medlemslande skal kunne foreslå en afbrydelse, til mere præcist ”en tredjedel” af landene.

Landbrug, regionalfonder og arbejdskraft

Kommissionen skrev i oktober om et generelt behov for lange overgangsperioder for Tyrkiet, om ”specifikke arrangementer” for de dyre områder landbrug og regionalfonder. Desuden lancerede man muligheden for en permanent undtagelse for fri bevægelighed for tyrkiske arbejdstagere.

Det var, og er, noget nyt; en fravigelse af principperne om fri bevægelighed og ikke-diskriminering efter nationalitet.

Formandskabet gentog, og tilføjede at enkelte medlemslande skal kunne spille en ”maksimal rolle” når det gælder tyrkiske borgeres bevægelighed.

Derudover blev Cypern ved med at spøge i kulisserne.

Cypern som spøgelse

Udlægningen har været at Tyrkiet skulle anerkende den (græske) republik Cypern for at starte forhandlinger.

Men hverken Kommissionen, eller det hollandske formandskab (eller tidligere topmøder) har stillet en diplomatisk anerkendelse af Cypern som en betingelse for en forhandlingsstart.

Derimod forventes Tyrkiet at skulle udvide Ankara-aftalen fra 1963 om tilknytning til EU’s toldunion til også at omfatte de ti nye EU-lande, altså en de facto–anerkendelse af Cypern.

Tyrkiet er siden 1996 omfattet af EU’s toldunion med undtagelse for landbrugsvarer.

En sådan anerkendelse har den tyrkiske regering indvilget i at gøre, ifølge Kommissionens rapport fra oktober

Men den endelige underskrift manglede inden topmødets start.

Plan B

Endelig er der to åbne spørgsmål tilbage torsdag aften:.

Det ene var den helt centrale beslutning om en dato for at indlede forhandlinger med Tyrkiet. Det hollandske EU-formandskab prøvede end ikke at sige noget om dette inden mødet.

Den anden centrale beslutning var muligheden for allerede nu at slå fast at intet er afgjort inden hele processen er afsluttet, en mulighed som også er blevet fortolket som en mulig ”plan B” for Tyrkiet.