ARTIKLER


Tolv lande brød ØMU-reglerne i 2004

12 af d 25 EU-lande havde i 2004 et større underskud på budgettet end 3 procent. Især de store lande klarede sig dårligt. Og Tyskland fifler med tallene.
Af Michael Voss
6. oktober 2005

Tolv ud af 25 medlemslande overholdt – ifølge Eurostat – ikke reglerne i EU's Stabilitetspagt sidste år. (Læs mere om reglerne i NOTAT, 16.9.05)

De største underskud på statsbudgetterne fandt Eurostat i Grækenland (6,6%), Ungarn (5,4 %), Malta (5,1%) og Cypern (4,1%).

Alle de store lande – undtagen Spanien – havde underskud på mellem tre og fire procent: Polen (3,9 %), Tyskland (3,7 %), Frankrig (3. 6%), Italien (3,2%) og Storbritannien (3,1 %).

I forbindelse med offentliggørelsen anklagede Eurostat Tyskland for at fifle med henblik på at gøre dette års statsunderskud mindre, end det er i virkeligheden. Den tyske finansminister Hans Eichel medregnede indtægterne fra salget af den statslige tyske telekommunikation og det tyske postvæsen i årets statsregnskab. Det kan man ikke, siger Eurostat.

Hvis man følger Eurostats metode, vil det tyske underskud i år komme op på fire procent.

Samtidig udsendte IMF en rapport, der forudser, at Tysklands statsunderskud vil ligge over Stabilitetspagtens tre procent frem til 2010.