ARTIKLER


Udbredt mistillid til EUs fødevarepolitik

Syv ud af ti danskere mener ikke, EU har positiv indflydelse på fødevaresundheden i Danmark, viser måling samtidigt med dansk nederlag i EU om beriget slik
Af Ib Roslund
30. juni 2005

Fredag den 3. juni forsøgte forbrugerminister Lars Barfoed (K) at få sine kolleger i EU til at vedtage et forbud mod berigelse af slik, sodavand og kager. »Det er en uskik at fylde vitaminer og mineraler i fødevarer der er usunde, for det slører billedet med hensyn til, hvad der er sundt og usundt – ikke mindst i forhold til børn og unge,« sagde han i den forbindelse.

Men han stod alene med standpunktet i Ministerrådet.

Allerede inden den aktuelle sag er danskerne tilsyneladende mere end skeptiske over for EU's evne til at sikre fødevaresundhed . Det viser en ny meningsmåling.

Kun hver tredje har tillid til EU

I slutningen af maj foretog opinionsinstituttet A&B Anaslyse en meningsmåling for Altinget.dk, der viser stor skepsis på området.

På spørgsmålet om, hvorvidt EU har positiv indflydelse på fødevaresundheden i Danmark har 68 pct. svaret nej og kun 31 pct. ja.

I undersøgelsen er deltagerne også blevet spurgt, om de tror Danmark kan påvirke EU's fødevarepolitik. 19 pct. svarer »i stort omfang« og hele 74 pct. svarer »i begrænset omfang«.

»De resultater er jeg godt nok meget forbavset over. Det er helt basalt og tankevækkende – svarene står i modsætning til virkeligheden, og Kommissionen står med et problem,« har landbrugskommissær Mariann Fischer Boel udtalt til Altinget.dk.

Enhedslistens fødevareordfører i Folketinget, Per Clausen, er ikke spor overrasket.

»Folk har fuldstændig ret. Hele sagen om berigelse af fødevarer viser det. Vi har mange eksempler på, at EU's fødevarepolitik medfører forringelser af sundheden eller forhindrer forbedringer,« siger han til NOTAT.

Krav om danske regler

Per Clausen har tidligere opfordret forbrugerministeren til at arbejde for fælles minimumsregler med mulighed for at medlemslandene kan fastsætte egne regler.

»Sådan at det er forbrugernes interesser, vi tager udgangspunkt i, og ikke kun fødevareproducenternes«, siger han og forklarer at ministeren mente, man lige skulle se tiden an.

»Jeg har nu spurgt Lars Barfoed, om han vil genoverveje forslaget efter mødet i Ministerrådet. Vi må kræve en sundhedsgaranti, så vi kan opretholde en højere standard i Danmark end i resten af EU,« siger Per Clausen.

Enhedslisten støttes af formanden for Folketingets fødevareudvalg, Christian H. Hansen fra Dansk Folkeparti, som kalder forslaget en god idÇ.

»Vi har haft en tradition for et forbud«, siger han til Politiken med henvisning til et tidligere dansk forbud mod berigelse af fødevarer.

EF-domstolen underkendte i 2003 det danske forbud mod berigede fødevarer, som domstolen kaldte en teknisk handelshindring. Nu må man kun forbyde berigelse, hvis det kan dokumenteres, at fødevarens vitaminindhold bliver sundhedsskadeligt højt.