ARTIKLER


Udvandede vækstforslag

Nyliberal vækststrategi dæmpes, hvorefter Lissabon-strategien kan gå i glemmebogen igen.
Af Staffan Dahllöf
1. april 2005

Lissabon-strategien – planen der skal give EU en global økonomisk førerstilling i 2010 – var topmødets egentlige hovedpunkt, men blev i sin helhed sat til side af diskussionen om et servicedirektiv.

Kommissionen havde foreslået at der skal lægges mere vægt på jobs og vækst og mindre vægt på de sociale forhold og miljøet.

Det udspil gik ikke helskindet igennem.

I sluterklæringen blev nogle af de udtalt nyliberale træk tonet ned med gentagne henvisninger til den europæiske sociale model.

F.eks. blev behovet for at øge arbejdstiden og ændre pensionssystemerne blødt op. Der skal udarbejdes regler til gavn for virksomhederne, men erhvervslivet skal også udvikle den sociale ansvarlighed, heder det i sluterklæringen.

Det mest konkrete resultat af den genstartede Lissabon-strategi vil nok blive kravet til medlemslandene om at udvikle nationale Lissabon-strategier, der skal behandles i parlamenterne.

Foghs beslutninger kun forslag

Og så skal hvert land eventuelt udnævne en Lissabon-koordinator, tidligere kaldt hr./fru Lissabon. Da statsminister Anders Fogh Rasmussen efterfølgende blev konfronteret i dagbladet Børsen med kritik fra erhvervslivet om at Lissabon-beslutningerne er for vage, fremhævede han to ting:

En beslutning om at oprette et teknologisk institut og et forskningsråd.

Noget sigende vil også de to tiltag blive vanskelige at dokumentere.

Det teknologiske institut er noget som Kommissionen ”agter at fremlægge forslag om”, ikke noget som blev besluttet i Bruxelles.

Om forskningsråd siger konklusionerne fra topmødet at et sådan råd ”vil være vigtigt” at oprette. Det er altså heller ikke her tale om en faktisk beslutning.

Konklusionerne fra topmødet inklusive nyfortolkningen af Stabilitetspagten på i alt 19 sider findes på www.eu-oplysningen.dk