ARTIKLER


Ukraine vil overhale Tyrkiet ind i EU

Ukraine med 48 millioner indbyggere har sigtet rettet ind på at indlede forhandlinger om EU-medlemskab i 2007, eller tidligere. EU prøver at finde en grimasse som kan passe.
Af Staffan Dahllöf
7. marts 2005

STRASBOURG (NOTAT) - Naboskab er godt. Medlemskab er bedre. Det slog Ukraines nyvalgte præsident, Viktor Jusjtjenko, fast under et besøg i EU-parlamentet i Strasbourg i sidste uge.

»Den naboskabsplan, som EU har tilbudt os, er allerede en anelse overhalet af realiteterne. Forhandlinger må tage udgangspunkt i at vi er en integreret del af Europa. Rækkevidden må være mere end et rent og skært naboskab. Vi foreslår allerede nu handlinger, som skal føre til en kommende tiltrædelse af EU. Og endemålet for min regering er fuldt EU-medlemskab,« sagde Viktor Jusjtjenko i sin tale til Parlamentet.

2007 eller tidligere

På et efterfølgende pressemøde blev den ukrainske præsident bedt om at specificere sin tidsplan, da det var forskellige sproglige fortolkninger af, hvad han egentligt havde sagt.

»Vores tidsramme er at kunne indlede medlemskabsforhandlinger i 2007, men vi håber på at kunne starte tidligere,« svarede Viktor Jusjtjenko og gjorde rede for de prioriteringer, som skal føre frem til den ønskede forhandlingsstart:

Ukraine skal i det kommende halve år forsøge at få status som en markedsøkonomi. Der skal indledes forhandlinger med den internationale valutafund, IMF, og der skal tilstræbes etablering af en frihandelsaftale med EU. Ukraine vil også forsøge at løse visumproblemer for studenter, journalister og diplomater.

EU-kommissionen har hidtil ikke villet give den ukrainske præsident mange opmuntrende ord med på vejen, og embedsmænd i Bruxelles siger at der er lang vej, før Ukraine kan gøre sig håb om et medlemskab.

Ingen ”re-privatisering”

Den østrigske udenrigskommissær Benita Ferrero-Waldner sagde i januar at EU, som lige har optaget ti nye medlemslande, må være pragmatisk. Hun bekræftede at alle europæiske lande som opfylder de såkaldte Københavnskriterier (markedsøkonomi, demokrati og mulighed for at overtage EU’s regelværk) kan ansøge om medlemskab, men tilføjede:

»Der er et kriterium som man ikke må glemme; EU’s absorbtionsmulighed.«

Lignende udtalelser faldt i Strasbourg fra ordførere fra den konservative og den socialistiske partigruppe. De hilste Ukraines interesse velkommet, men advarede imod at gå for hurtigt frem.

Den ukrainske præsident udnyttede muligheden for at dementere påstande om at virksomheder, der er blevet privatiserede på uklar eller sågar ulovlig vis i Ukraine, skal tilbage til statsligt ejerskab:

»Der er ingen penge på statsbudgettet til at re-privatisere eller nationalisere virksomheder. Strategien er at fortsætte privatiseringen men på en åben og gennemsigtig måde, « sagde han.

Ønsker Tyrkiet alt godt

I sin tale til parlamentarikerne talte Jusjtjenko om bygning af murene til et fælles hus, og at huset vil falde, hvis fundamentet ikke er solidt.

»Som det står skrevet i Bibelen, er splittelse en risiko for alt sammenhold. EU’s styrke er dets enhed,« tilføjede han.

Henvisningen til den kristne Bibel var sandsynligvis ikke en tilfældighed. Der er en betydelig skepsis over det muslimske Tyrkiet i EU-parlamentet.

Adspurgt om Ukraine vil prøve at komme ind i EU inden Tyrkiet, som er blevet stillet medlemskab i udsigt tidligst i 2014, lød svaret efter en længere pause:

»Jeg skal ikke afgøre andre landes skæbne. Vores mål er at blive en del af EU i en nær fremtid. Jeg vil gerne jeg understrege at vi ikke konkurrerer med Tyrkiet. Der er bestemte normer, standarder og værdier, som vi alle skal opfylde. Og jeg vil ønske Tyrkiet alt godt i sine bestræbelser.«