ARTIKLER


Ung men med lang EU-erfaring

Enhedslistens nye EU-ordfører bliver den 28-årige Rune Lund, som i dette interview med NOTAT lover at være en ivrig Spørge-Jørgen.
Af Erling Böttcher
25. februar 2005

Enhedslistens fremgang ved folketingsvalget førte til fire nye mænd på tinge, til at supplere de to genopstillende kvinder, Pernille Rosenkrantz-Theil og Line Barfoed. Yngst i flokken er nu Rune Lund, som et stykke tid endnu er studerende ved Københavns Universitet. Men det skal snart få en ende. Om nogle få måneder vil der på visitkortet stå statskundskabelig kandidat, cand.scient.pol., foruden selvfølgelig medlem af Folketinget:

”I virkeligheden er jeg færdig. Jeg har skrevet mit afsluttende speciale, det ligger i skuffen, men må ikke afleveres før jeg har deltaget i et seminar. Så jeg er færdig til sommer uden den store indsats, det er helt sikkert,” lover Rune Lund.

Spørge-Jørgen i Tinget

En af dem, som ikke genopstillede på grund af Enhedslistens regler om, hvor længe man kan sidde i Folketinget, var den hidtidige EU-ordfører, Keld Albrechtsen. Udover at have siddet i Folketinget for Enhedslisten, var han også folketingsmedlem for partiet VS sammenlagt fire år i firserne. Alle årene med EU som et af områderne. Der bliver en tung arv at løfte, men det tynger ikke, mener Rune Lund:

”Keld har altid gjort et rigtig godt stykke arbejde, men jeg glæder mig rigtig meget. I forhold til EU er jeg ikke helt ny, så jeg regner da med at jeg hurtigt skal komme efter det.”

”Ja-partierne skal ikke regne med at der kommer fred og ro fra vores side. De kan roligt forberede sig på at der er kommet mange Spørge-Jørgener ind i Folketinget, og det gælder også EU-området,” siger Rune Lund, som udover EU også skal varetage områderne den 3.verden, WTO, samt trafikpolitikken.

”Det er de områder, jeg har interesseret mig for i årevis,” siger Rune Lund, som formentlig dog også er den i Enhedslistens folketingsgruppe, som er mest inde i de sager.

Arveligt belastet

Rune Lund er søn af mangeårig journalist på nærværende avis, Kurt Lund, som også fra 1998 og indtil sin død i 2001 var redaktør af NOTAT.

”Vi har diskuteret EU meget derhjemme, og jeg har i seks år siddet i Enhedslistens Europagruppe. Da jeg meldte mig ind i Enhedslisten i 1996, startede jeg internationalt udvalg, som arbejder med 3.verden og WTO. Så det er det internationale og EU, jeg har beskæftiget mig med.”

”Jeg var landsformand for Operation Dagsværk i 1995, hvor gymnasieleverne samlede ind til Mozambique, og det førte mig videre til EU og landbrugspolitikken.”

Politik alene gør det dog ikke. I fritiden spiller Rune Lund blokfløjte og går til karate. Lige nu går tiden dog med kæresten Marianne, før hun igen drager tilbage til Mozambique, hvor hun for ulandsorganisationen IBIS arbejder med AIDS-projekter.

Det var også kontrasten mellem rig og fattig i verden, som for alvor fik Rune Lund til at engagere sig politisk:

”Det der fik mig til at melde mig ind i Enhedslisten 1996 var at de havde den skarpeste internationale profil, at de var tilstrækkelig indigneret over at så mange millioner hver dag skal dø af sult samtidig med at vi lever i luksus i denne del af verden.”

Venstrefløjens projekt?

Nogle siger at EU nu skal være venstrefløjens projekt?

”De siger det fordi de vil have diskussionen om internationalt samarbejde til at stoppe med EU. Vi mener den starter der: Hvad for en slags samarbejde vil vi have?”

”Vi må bare konstatere at udover at EU er udemokratisk, som JuniBevægelsen og Folkebevægelsen har været gode til at påpege i mange år, så må vi konstatere at EU er nyliberalistisk. Det er helt urealistisk at tro at EU kan bruges til at bekæmpe de multinationale firmaers magt. EU har en helt anden dagsorden.”

Efter Kristendemokraternes nedtur repræsenteres unionsmodstanden i Folketinget kun af Dansk Folkeparti og Enhedslisten, er det ikke et problem?

”Det er ikke et større problem end den brogede skare, som i enighed anbefaler et ja. Dansk Folkeparti har nogle argumenter, som ligner vores omkring EU og demokratiet. Men Dansk Folkeparti er ikke grundlæggende imod EU’s indre marked, som vi er. Vi vil ikke have markedet før sundhed og forbrugerbeskyttelse. Dér er vi parat til at tage et opgør med varernes fri bevægelighed.”

Enhedslistens tre vigtigste argumenter for et nej til EU-forfatningen, opsummerer Rune Lund således:

  • den giver mindre demokrati,

  • giver større magt til markedet, det vil sige mere privatisering og udlicitering,
  • skaber en militarisme og lægger op til en militær supermagt, der skal kunne handle uden om FN.