ARTIKLER


Ungarn får en næse

Ungarn fifler med sine regnskaber for at blive optaget i Euroen. Det går ikke, siger Eurostat
Af Sven Skovmand
6. oktober 2005

Joaquin Almunia, der er kommissær for økonomiske og mone€tære anliggender, har rettet en skarp kritik mod den måde, som Ungarn udarbejder sine regn€skaber på.

Den ungarske regering ønsker at blive medlem af Euroland og har derfor sminket sine regn€skaber på forskellig måde, blandt andet ved at opføre et salg af motorveje som indtægter, skønt salget foregik mellem to statslige institutioner.

Selv efter disse fiflerier fik Ungarn et statsligt underskud på 3,6 procent af bruttonationalproduktet – 0,6 procentpoint mere, end Stabilitetspagten sætter som øverste grænse.

EU-institutionen Eurostat mener imidlertid, at Ungarns reelle underskud ligger på mellem 5 og 6 procent. Og man skønner, at det vil være umuligt at nå under grænsen på de 3 procent inden 2010.