ARTIKLER


Vil forbyde reklamer for usunde fødevarer

EU vil have en frivillig aftale om forbud mod reklame for usunde fødevarer. Det ville være bedre, om man forbød de usunde fødevarer.
Af Sven Skovmand
8. februar 2005

Ifølge Berlingske Tidende for 21.1.2005 vil EU's kommissær for fødevarer og forbrug, Markos Kyprianou, gøre en indsats for at bekæmpe fedme blandt unge. Problemet er især stort i Italien, hvor en undersøgelse har vist at 36 procent af de 9-årige er overvægtige.

Kyprianou går først og fremmest ind for at fødevareindustrien skal holde op med at reklamere for usunde fødevarer. Han satser på en frivillig aftale, der skal træde i kraft i slutningen af 2005 eller begyndelsen af 2006.

Bladet oplyser at fødevareindustriens organisation i EU, støtter tanken og er indstillet på at indføre strengere regler for reklamerne.

Et forbud mod reklame for de sukkerholdige produkter får næppe større betydning. Det afgørende er at de usunde produkter findes i butikkerne, og at børnene gerne vil have dem.

Hvis man virkelig vil gavne børnenes sundhed, skal man sætte grænser for, hvor meget sukker der må puttes i f.eks. produkter til morgenmaden.

Men noget sådant vil næppe kunne gennemføres i EU. Og EF-Domstolen har som tidligere omtalt forbudt Danmark at begrænse indførslen af usunde fødevarer.