ARTIKLER


Advarer imod nationale parlamenter

De unionsivrigste i EU-parlamentet kalder de nationale parlamenter en trojansk hest i systemet.
Af Mark Beunderman og Luise Pihl
19. maj 2006

COSAC, som er de nationale parlamenters EU-samarbejde, har bedt om at et forslag fra Kommissionen om posttjenester og spørgsmål om skilsmisse skal til et nærhedsprincip-tjek i de nationale parlamenter, før de kommer til realitetsbehandlinger i EU-systemet. Dette forsøg på at hævde nærhedsprincippet blev eftertrykkeligt jordet på et møde i EU-parlamentets forfatningsudvalg den 2. maj.

»Der foregår bevidste, systematiske bestræbelser fra de nationale regeringers side for at styrke et mellemstatligt Europa,« lød reaktionen fra den østrigske grønne Johannes Voggenhuber.

Andrew Duff fra de britiske Liberale, sagde: »Vi bør opmuntre COSAC til at fokusere på dets sande rolle – de skal granske, hvad deres nationale ministre foretager sig i Bruxelles.« Og han tilføjede at det virkede som om COSAC var ivrige efter at blive et »tredje lovgivningskammer« i EU ved siden af EU-parlamentet og Ministerrådet.

»En trojansk hest«

Maria Esteves fra Portugal, der befinder sig på centrumhøjre-fløjen, sagde at COSAC var »besat« af subsidiaritet, og tilføjede: »Vi er nødt til at minde de nationale parlamenter om, hvad deres rolle faktisk er, og det er at spille sammen med Rådet«.

Gerard Onesta fra de franske Grønne gik så vidt som til at betegne COSAC som »en trojansk hest, der er beregnet på at underminere hele systemet«.

Den nu forkastede EU-forfatning indeholdt en bestemmelse om at de nationale parlamenter skulle kunne tage en slags »gult kort« frem, hvis en tredjedel af dem mente at et forslag fra Kommissionen lå uden for EU's kompetence.

Men COSAC kan ikke sådan få lov til at tage en enkelt ting ud af den EU-forfatning, som nu er lagt på is, mente Jo Leinen, der er tysk socialdemokrat og formand for udvalget. Og det var der altså opbakning til på mødet.

»Institutionelle ayatollaher«

Men det holder ikke, mente nationale parlamentarikere. Fremgangsmåden kan godt forenes med den nuværende traktat, mener de. En af dem sagde til euobserver.com at udvalget var »institutionelle ayatollaher« og tilføjede:

»De fleste af dem har aldrig selv været nationale parlamentarikere, og de aner ikke spor om, hvad der foregår i nationale parlamenter.«

euobserver.com/ luise@notat.dk