ARTIKLER


Advarsler mod Schengen III

PRÜM-AFTALEN. Tyske forskere advarer med manglende demokrati, kontrol og gennemskuelighed i planen om fri udveksling mellem politiets registre.
Af ERLING BÖTTCHER
1. juli 2006

Man må lære af fejlene i Schengen-processen: At den retlige og demokratiske kontrol skal være garanteret, skriver to tyske forskere i en artikel om Prüm-aftalen fra det tyske forskningsinstitut SWP Berlin på www.swp-berlin.org. Den ene af de to forskere, Andreas Maurer, blev interviewet her i NOTAT 2.6.2006.Forskerne advarer især mod at nogle lande fastlægger et snævert politisamarbejde, som de andre EU-lande bagefter mere eller mindre må sluge:»Er det ønskeligt at nogle lande går langt videre, fastlægger alt i detaljer, og herefter konfronterer de andre lande med fakta som slet ikke kan ændres?«Prüm-aftalen blev gennemgået kritisk i NOTAT første gang den 2.9.2005, hvor det danske justitsministerium afviste noget kendskab til Prüm-aftalen. Prüm-aftalen skal gøre det muligt at lade informationer fra de nationale fingeraftryksregistre og DNA-registrre flyde frit mellem deltagerlandenes myndigheder, indsætte tungt bevæbnet politi og udlevere politisk registrering hen over grænserne.

Betænkeligt set fra et demokratisk synspunkt

Aftalen vil sætte turbo på det eksisterende politisamarbejde i EU. Det fremgår direkte af aftalen at den tre år efter sin ikrafttræden skal ind i EU-retten.»Ud fra et demokratisk synspunkt er det også betænkeligt at hverken de nationale parlamenter eller repræsentanter for civilsamfundet har haft indflydelse på den beslutning som via en enkelt rådsbeslutning bliver indført i EU-grundlaget,« skriver de tyske forskere.De efterlyser endvidere klarere regler for den ministerkomité, som skal være øverste organ: »Hvordan vil man forhindre at det går lige som med Schengen at der bliver truffet retligt substantielle beslutninger, som man ikke har nogen indflydelse på længere, fordi de efterfølgende blot kan gennemføres som ministerielle bekendtgørelser?«Prüm-aftalen – også kaldet Schengen III – blev underskrevet af Tyskland, Frankrig, Beneluxlandene, Spanien og Østrig den 27. maj sidste år. Navnet Prüm kommer fra en mindre by i Tyskland cirka 75 km. nord fra Schengen.Prüm-aftalen er på vej igennem de nationale parlamenter i de syv underskriverlande.