ARTIKLER


Arbejdsgivere fik mere servicedirektiv

Medlemslandene skal lave selvangivelser over tænkelige traktatbrud. Også andre justeringer kom igennem før regeringernes vedtagelse 24. juli.
Af Staffan Dahllöf
17. august 2006

Ændringen med »selvangivelser« indebærer at medlemslandene skal rapportere til Kommissionen hvilke bestemmelser man har, og hvilke man forbe-reder, som i givet fald vil kunne opfattes som ulovlige forhindringer af den fri bevægelighed for serviceydelser.

Tilføjelsen (forslagets artikel 39.5) blev foreslået af erhvervs– og arbejdsgiverorganisationen UNICE i et notat den 27. april i år.

»Må kigge på«

På et uformelt rådsmøde en god måned senere, den 29. maj, mente et flertal af medlemslandene at det var en god idé.

»Det er vi glade for, ikke mindst fordi vi pressede rigtig hårdt på. De nye medlemslande var for, mens Tyskland og Frankrig var imod,« fortæller UNICE’s chefrådgiver Carlos Almaraz til NOTAT.

Denne foreløbige enighed blev derefter bekræftet formelt den 24. juli.

Den tyske socialdemokrat Evelyne Gebhardt, som er Parlamentets hovedrapportør om servicedirektivet, er kritisk overfor den ændring som UNICE fik presset igennem:

»Det er noget vi bliver nødt til at kigge på. Jeg mener det er Kommissionens opgave at overvåge at EU-regler bliver fulgt, og ikke noget som skal lægges ud til medlemslandene,« siger hun til NOTAT.

Udover artiklen om selvangivelse af mulige handelshindringer, blev nogle forskellige justeringer af den tidligere kompromistekst lagt fast på rådsmødet den 24. juli.

Opblødte undtagelser

Tendensen er at tidligere aftalte undtagelser blev blødt lidt op i kanterne. For eksempel skal direktivets regler ikke blot omfatte »finansielle serviceydelser«, men hele begrebet »finansrådgivning«.

En undtagelse for vikarbureauer blev lavet om til kun at være »ydelser fra vikarbureauer«, altså ikke en generel undtagelse fra at vikarbureauer frit kan etablere sig i andre lande. Også en generel undtagelse for juridiske tjenesteydelser blev løsnet op.

Ved den endelige førstebehandling i Ministerrådet valgte Litauen og Belgien ikke at deltage i beslutningen. Parlamentets andenbehandling er foreløbig sat til den 15. november.

Her vil det så vise sig om de seneste ændringer blev de sidste eller om der stadig er uenighed om forslaget til Servicedirektiv.