ARTIKLER


De svære 0,7 procent

De rige lande skal yde 0,7 procent af dres bruttonationalprodukti ulandshjælp. Men de færreste opfylder kravet med de nordiske lande og Holland som en klar undtagelse. EU's gennemsnit ligger helt ned på 0,36 procent.
Af Christian Korsgaard
24. april 2006

Internationalt er der enighed om, at de rige lande bør give 0,7 procent af deres bruttonationalprodukt i udviklingsbistand. Det har Danmark gjort i en lang række år – ja, faktisk har vi givet helt op til én procent – men i de senere år er procentdelen faldet og lå i 2004 på 0,84 procent.

Danmark er dog fortsat i u-landsbistandens superliga, for gennemsnittet for EU-landene ligger helt nede på 0,36 procent. Vi bringer her tallene først for 2003 og derefter for 2004.

Norge 0,92 0,87

Luxembourg 0,81 0,85

Danmark 0,84 0,84

Sverige 0,79 0,77

Holland 0,80 0,79

Portugal 0,22 0,63

Frankrig 0,41 0,42

Belgien 0,60 0,41

Irland 0,39 0,39

Storbritannien 0,34 0,36

Finland 0,35 0,35

Tyskland 0,28 0,28

Spanien 0,23 0,26

Østrig 0,20 0,24

Grækenland 0,21 0,23

Japan 0,20 0,19

USA 0,15 0,16

Italien 0,17 0,15

(Kilde: www.um.dk)

De nye EU-lande er ikke med i optællingen, men ville i øvrigt kun have trukket ned på gennemsnittet, da kun ganske få af de ti nye lande har givet bistand af betydning.