ARTIKLER


Domstol svækker forbrugerloven

Danmark skal fjerne retten til at få erstatning i den butik, hvor man har købt en defekt vare, man bliver skadet af. Justitsministeren »beklager« og vil »opfordre«.
Af Erling Böttcher
15. januar 2006

Tirsdag den 10. januar bestemte EU-domstolen bestemte onsdag at den danske lov om produktansvar skal ændres. Det skal ikke længere være forbrugernes ret at gå til f.eks. Bilka og kræve skadeserstatning, når det f.eks. viser sig at havebordet braser sammen og man kommer til skade. I stedet for at butikken har et erstatningsansvar, skal det alene være producenten, som har erstatningsansvar. Hvis man vil have erstattet omkostningerne til den brækkede arm på grund af det kinesiske havebord, ja så må man til Kina med klagen.

»Afgørelsen bomber forbrugerbeskyttelsen tilbage til stenalderen, og det vil være fuldstændig uoverskueligt for kunden at rette krav mod en producent, som i de fleste tilfælde vil være udenlandsk,« sagde jurist i Forbrugerrådet Sonny Kristoffersen til Politiken. Også justitsministeren, Dansk Handel & Service, og Folketingets opposition kritiserede og beklagede.

Men der er ikke meget andet de kan gøre. EU-direktivet er overordnet dansk ret.

Må ændre danske regler

Lene Espersen bebudede at hun snarest muligt vil fremlægge lovforslag i Folketinget om at ophæve den danske regel i loven om produktansvar. Hun vil også opfordre EU-kommissionen til at forbedre EU-direktivet om produktansvar.

Det vedtog ministrene egentlig allerede for tre år siden. Men Kommissionen bestemmer helt selv om den gider at høre på den slags opfordringer. Kommissionen har eneret på at foreslå love i EU.

Sagen var oprindelig anlagt af et dansk ægtepar, der fik salmonellaforgiftning af æg købt i Bilka, som de derefter sagsøgte. Vestre Landsret endte med at sende sagen videre til EU-domstolens afgørelse.