ARTIKLER


Dyre sparekrav til sommerhuse

EU kræver, at man isolerer sommerhuse, selvom omkostningerne slet ikke står i forhold til gevinsterne. Det protesterer Energistyrelsen imod.
Af Sven Skovmand
1. september 2006

Den danske Energistyrelse er stærkt utilfreds med, at EU nu også stiller krav om energibesparelser i sommerhuse.

Ifølge Jyllands-Posten for 15.8.2006 skal der ved alle salg af sommerhuse på over 50 kvadratmeter foretages et omfattende energi-eftersyn, og der skal fremsættes forslag til investeringer, der kan spare energi.

Energistyrelsen stiller allerede i dag skrappe krav til parcelhuse, men den finder det meningsløst at stille de samme krav til sommerhuse, der i de fleste tilfælde kun bruges, når det er varmt i vejret, og der derfor ikke er megen energi at spare.

Energistyrelsen vil derfor bede EU-Kommissionen om at komme med en begrundelse for, at man vil stille kravene til sommerhusene.


Man må håbe, at EU kommer til fornuft, selv om det vil være et brud på organisationens almindelige fremgangsmåde.

Under alle omstændigheder virker det mærkeligt, at EU skal stille krav til Danmark, der længe har været et foregangsland med hensyn til at spare på energien..