ARTIKLER


En ligegyldig bog uden nyt

11 EU-tilhængere har fået samlet deres syn på EU-forfatningen i en bog. Den har ikke megen værdi
Af Erling Bötcher
26. marts 2006

Det er svært at se hvad nyeste tænkepausebog egentlig skal gøre godt for, andet end at bestyrke EU-forfatningens tilhængere i troen. Den Europa-politiske chefrådgiver på dansk institut for internationale studier (DIIS), Anne Mette Vestergaard, har redigeret en bog, hvori hun selv og en række tidligere og nuværende DIIS-tilknyttede får ordet, sammen med danske embedsmænd fra EU-toppen.

Det er en udgave af instituttets skriftserie Den ny Verden, som udkommer fire gange årligt. Det havde nok været bedre anvendt på et andet tema end EU. I bogen kan man møde sælsomme påstande som at der findes »den europæiske velfærdsstat« (Uffe Østergaard), at »der er kommet liv i…nærhedsprincippet« (Catharina Sørensen), og klassisk »toget kører og vi skal med«-retorik (Claus Haugaard Sørensen).

Eneste formildende omstændighed ved at kæmpe sig igennem de 116 sider er at Rådets tidligere generalsekretær Poul Skytte Christoffersen får sat lys på, hvor vidtrækkende EU-forfatningen er, bl.a. i den selvforstærkende effekt af flertalsafgørelser. Hvad bogens bidragydere egentlig selv har tænkt af veje frem uden den vragede forfatning, forbliver dunkelt.

»Qvo vadis? EU efter forfatnings-traktaten«. Anne Mette Vestergaard (red.). Den Ny Verden 2005:4, 116 sider, 85 kr.