ARTIKLER


Enighed om åbenhed - næsten

Navne på nettet? Alle skal kunne se hvem som modtager hvor meget.
Af Staffan Dahllöf
26. oktober 2006

Fra 2008, eventuelt 2009, skal det gøres kendt med navns nævnelse hvem der får gavn af landbrugsstøtte og hvem der modtager udbetalinger fra andre typer af fonde.

I dag er det kun tilfældet i medlemslande hvis nationale lovgivning tillader den slags åbenhed.

Det principielt nye i beslutningen er at ansvaret for offentliggørelse af støttemodtagere skal varetages af den som udbetaler pengene – det vil sige Kommissionen.

Beslutningen, som er foreløbig, blev truffet i sidste uge af den forberedende komitÈ af EU-ambassadører (COREPER). Den skal herefter bekræftes på et Ministerrådsmøde.

Beslutningen er heller ikke endelig med hensyn til hvor omfattende den lovede åbenhed skal være. Blandt andet er det uklart hvorvidt man fastsætter en nedre grænse for hvilke beløb, som skal offentliggøres.

Desuden kan EU's datadirektiv – regler til beskyttelse af den personlige integritet – kunne bruges som en ganske effektiv stopklods mod uønsket indsyn. Det sker allerede for at forhindre offentliggørelse af deltagere i Kommissionens arbejdsgrupper, påpeger Jens-Peter Bonde, som trods det finder grund til at råbe hurra.

Jack Thurston, britisk journalist og en af initiativtagerne til hjemmesiden farmsubsidy.org, hvor støttemodtagerne publiceres, er glad, men forbeholden: »Vi vil først tro fuldt og fast på det, når vi har adgang til hele datafiler,« siger han til NOTAT.