ARTIKLER


Et tiltrængt parti

Oprettelsen af EU-demokraterne er et godt initiativ, fordi det kan være et modstykke til dem, der vil gennemføre EU;-forfatningen med alle midler.
Af Erling Böttcher
12. marts 2006

I dette nummer beskriver vi en ny partidannelse ved navn »EU-demokraterne«. Det er et initiativ som bør glæde EU-kritikere / skeptikere / modstandere af alle slags. I de kommende år vil der være brug for et massivt modspil til de euro-eliter som vil arbejde for at få den nedstemte EU-forfatning genoplivet helt eller delvist.

I den situation må forfatningens modstandere bruge alle de demokratiske midler som kan findes. EU-forfatningens fortalere sidder i forvejen på næsten al magten, næsten alle pengene og næsten alle medierne. Med glæde vil de arbejde for at isolere EU-forfatningens modstandere som provinsielle nationalhyrder.

Man behøver blot at se på den udbredte ignorante tolkning af de franske og hollandske vælgeres nej til EU-forfatningen som – ikke et nej til forfatningen – men et nej til alt muligt andet. Den mest udbredte lære af de tabte folkeafstemninger, man kan finde i EU-eliten, er – ikke at der må reelle ændringer af EU på bordet – men at fejlen ligger ved at man spørger folket. Thi den slags har folk ikke forstand nok til, forlyder det.

Når man så i sit hovmod opfinder EU-partier, som skatteyderne skal finansiere for at understøtte forfatningen, ja så er det oplagt at gribe våbenet og vende det den anden vej. Ind på scenen, ikke ud i kulissen, kunne kampråbet være.

EU-Demokraternes våben er nogle smuler fra en pengekasse, som ellers kun bliver brugt til forfatningspropaganda, og at finde sammen på tværs af grænser om et program for hvad der skal erstatte den EU-opbygning man er imod. Andre vælger andre våben. Alle skal være lige velkomne i forfatningskampen.