ARTIKLER


EU-direktiver belyses for dårligt

Dansk Industri kritiserer behandlingen af EU's direktivforslag. Alt for sent får man de økonomiske virkninger at vide.
Af Sven Skovmand
15. januar 2006

En analyse fra Dansk Industri kritiserer den vurdering, der foretages af forslag til direktiver fra EU, skriver Børsen 9.1.2006

Folketingets Europaudvalg får ganske vist en beskrivelse af forslagene fra de ministerier der arbejder med dem. Men i langt de fleste tilfælde er de økonomiske virkninger ikke ordentligt belyst. Det betyder at man ikke kan nå at påvirke forslagene i tide.

Forklaringen er at ministerierne i reglen støtter sig til EU's oplysninger. Og de er slet ikke tilstrækkelige. Ifølge Institut for Miljøvurdering sættes der i to ud af tre tilfælde slet ikke tal på de forventede samfundsøkonomiske virkninger.

EU vedtog ganske vist i 2003 at alle nye forslag fra Kommissionen skulle undersøges for deres virkninger for miljø, økonomi og beskæftigelse. Men Kommissionen har altså ikke levet op til kravene med hensyn til direktiver for miljøet.

Og måske står det på andre områder endnu værre til end det gør på miljøområdet.