ARTIKLER


EU kæmper for Femern-broen

EU kræver nu et hurtigt svar på, om Danmark og Tyskland vil bygge Femern-broen, så de kan få en støtte på13-14 milliarder kroner. Men i Tyskland er der skepsis.
Af Sven Skovmand
27. oktober 2006

EU lægger nu pres på Danmark og Tyskland for at træffe en beslutning om Femern-broen inden årets udgang. Ellers skal de to lande ikke regne med at få EU-støtte til anlæg af broen, oplyser Jyllands-Posten 10.10.2006.

EU kan i princippet yde op til 20 milliarder kroner til anlægget, der forventes at koste mellem 60 og 70 milliarder kroner. Det sandsynligste er dog at støtten højst kommer til at ligge på 13-14 milliarder kroner.

Når EU vil have svaret inden nytår, skyldes det at man arbejder på at få en samlet plan for store trafikinvesteringer for årene 2007-2013.

Om projektet så bliver til noget, er en anden sag.

Den danske trafikminister, Flemming Hansen, er en glødende tilhænger af projektet. I Tyskland er begejstringen knap så stor.

Det gælder især delstaten Mecklenburg-Vorpommern, hvor man frygter at en kommende bro vil gå ud over de mange færgeforbindelser fra delstaten til Danmark og Sverige.

Samtidig ønsker det tyske trafikministerium at få overblik over de mange udgifter, der ligger ud over broen. For eksempel udgifter til udbygning af veje og jernbaner.