ARTIKLER


EU sløser med varmen

EU-landene udnytter slet ikke de muligheder, der ligger i at bruge fjernvarme og dermed spare energi. Det giver store muligheder for dansk eksport.
Af Sven Skovmand
1. september 2006

»EU sløser med varmen« hedder en artikel i ugebladet Ingeniøren 25.8.2006. Den omtaler en rapport, der er udarbejdet af den europæiske fjernvarme-organisation, Euroheat & Power.

Rapporten siger at EU på langt sigt har mulighed for at dække praktisk taget hele sit varmeforbrug ved hjælp af fjernvarme.

I første omgang vil man uden problemer kunne tredoble mængden af fjernvarme, så den dækker 30 procent af forbruget af varme.

Det vil give store muligheder for den danske fjernvarme-branche, som kan levere alt det nødvendige udstyr og har mange års erfaring med, hvordan man udnytter fjernvarme.

Birger Lauersen fra Dansk Fjernvarme peger på at man med øget brug af fjernvarme vil formindske forbruget af naturgas, hvoraf mere end halvdelen i dag bruges til opvarmning. Det vil kunne øge den forsyningssikkerhed, som EU-kommissionen er så bekymret over.

Branchedirektør Anders Stouge er enig i denne betragtning, men mener samtidig at man kun vil komme længere med fjernvarme, hvis EU kommer med et initiativ.