ARTIKLER


EU til angreb på norsk vandkraft

Regler som sikrer nordmændenes fælles ejerskab til vandkraften står for skud. Private energikoncerner skal kunne komme ind og konkurrere på markedet.
Af Luise Hemmer Pihl
14. september 2006

Den 31. juli anlagde ESA (det EFTA-organ, der skal overvåge at EØS-aftalen bliver overholdt) sag mod Norge med krav om at reglerne for forvaltningen af udnyttelsen af landets vandkraftproduktion skal laves om.

Mere end 90 procent af Norges vandkraftværker er i offentligt eje, idet de ejes af kommuner eller fylker. De resterende er i privat eje. I cirka hundrede år har det været lov i Norge at privatejede vandkraftværker skal tilhøre staten, når de har været drevet i 60 år, og at de skal overdrages uden erstatning. Det er den såkaldte »hjemfaldsret«. Derimod ejer kommuner og fylker deres vandkraftværker »til evig tid«.

Kræver fri konkurrence

Ifølge ESA strider dette imod EØS-traktaten. Ganske vist er der ikke tale om nogen forskelsbehandling af norske og udenlandske private ejere, hvilket ville være klart i modstrid med EØS-aftalen. Det, ESA anfægter, er at kommuner og fylker ligestilles med staten, og ESA kræver nu at de i stedet ligestilles med norske og udenlandske private ejere. Det vil betyde at kommuner og fylker skal aflevere deres vandkraftværker til den norske stat efter 60 år uden at få kompensation og altså købe dem igen i konkurrence med inden- og udenlandske private købere, hvis de fortsat vil drive dem.

Arvesølvet sælges

Det er arvesølvet, der skal sælges ud af, hvis ESA får medhold, mener EU/EØS-eksperten Dag Seierstad. Og konsekvenserne for det norske samfund bliver store, skrev han tidligere på året i den norske avis Nationen:

»Udspillet fra ESA er både provokerende og dramatisk. Det er provokerende, fordi det er i strid med alt, hvad norske myndigheder har sagt – og fået godkendt i Bruxelles – om hjemfaldsordningen i forhold til EØS. Det er dramatisk, fordi det drejer sig om, hvordan de mest værdifulde norske naturressourcer skal forvaltes – og om, hvem der skal tjene penge på dem.«

Den EU-politiske ja- og nej-side i Norge er for én gangs skyld helt enige: Hjemfaldsretten skal bevares.

»Også jeg har et bankende hjerte for hjemfaldsretten,« siger Europabevægelsens formand, Grete Berget, der håber at det vil være muligt at bevare ordningen som den er nu.

Hjemfaldsretten

Den strøm, som Norges vandfald producerer, er af uvurderlig betydning for det norske samfund. Derfor har det de sidste 100 år været lov i Norge at private nok kunne købe retten til at udnytte vandkraften, men kun for 60 år ad gangen. Efter de 60 år falder denne ret væk – uden erstatning. Det kaldes hjemfaldsret.


Hvem skal eje Norges vandkraft?

Mange har frygtet det, men ingen har rigtig troet på det, før det skete: Overvågningsorganet ESA har anlagt sag mod den norske stat med krav om at kommuner og fylker (amter), der ejer vandkraftværker, skal ligestilles med private ejere. Det kan få uforudsigelige følger for mange norske kommuners økonomi og for den fremtidige forvaltning af Norges miljø og naturressourcer.

Den strøm, som Norges vandfald producerer, er af uvurderlig betydning for det norske samfund. Derfor har det de sidste 100 år været lov i Norge at private nok kunne købe retten til at udnytte vandkraften, men kun for 60 år ad gangen. Efter de 60 år falder denne ret væk – uden erstatning. Det kaldes hjemfaldsret.

Kommuner og amter undtaget

For kommuner og fylker (svarende til amter) gælder hjemfaldsretten dog ikke. De kan i al fremtid bevare de tilladelser til at udnytte vandkraft, de én gang har fået.

Den forskelsbehandling er faldet overvågningsorganet ESA for brystet, og den 31. juli anlagde ESA sag mod den norske stat for brud på EØS-traktaten. ESA er det organ der på EFTA’s vegne holder øje med at Norge overholder EØS-aftalen.

Men den norske regering mener at hjemfaldsordningen falder uden for EØS-aftalen. Dertil kommer at hjemfaldsretten gælder for både norske og udenlandske private ejere og derfor ikke diskriminerer.

EØS-aftalen undtager ejendomsret

EØS-aftalen blev vedtaget som alternativet, da Norge i november 1994 for anden gang havde sagt nej til at blive medlem af EU, og den meget EU-venlige statsminister Gro Harlem Brundtland ønskede at knytte Norge så tæt til EU som muligt.

Og hvis man skal følge EØS-aftalens §125, er der ingen tvivl om at de norske regler for ejerskab af vandkraftværker kan fortsætte som hidtil. Artiklen har nemlig følgende ordlyd: »Denne aftale skal ikke på nogen måde berøre aftaleparternes regler om ejendomsretten«.

Og det var også Stortingets opfattelse allerede i 1992, da Brundtland-regeringen forelagde den sin rapport (Stortingsmelding nr. 100)

for at få en godkendelse af EØS-aftalen: »Statens ret til hjemfald berøres ikke af EØS-aftalen,« stod der. Og samme regering kom med samme beroligende budskab til Stortinget, da den i 1994 ønskede at Norge skulle blive medlem af EU, skrev Dag Seierstad, der er EU/EØS-ekspert og tidligere udredningschef for Nei til EU, i den norske avis Nationen 10. februar 2006.

Hovsaløsninger?

Selv om den norske regering hævder at stå fast på at norsk lov ikke er i strid med EØS-aftalen, har den alligevel gjort sig overvejelser om, hvilke ændringer man kunne tænke sig at foretage for at undgå en konfrontation med ESA. To modeller har været på tale.

Den ene model vil medføre at kommuner vil være fristet til at løse deres økonomiske problemer ved at sælge deres kraftværker til private - sådan som vi har set det med elselskaber i Danmark. Og de vil nok gøre det hurtigst muligt, fordi kraftværkerne jo taber i værdi, jo nærmere de kommer deres 60 års fødselsdag.

Den anden model vil betyde at de lokale kraftværker overgår til statsligt eje efter 60 år, fordi de kommer ind under hjemfaldsretten. Det vil betyde et stort tab af den økonomiske selvstændighed, der muliggør kommunalt selvstyre, fordi kommunerne så vil måtte købe deres kraftværker tilbage fra staten.

Vred over glidebane

Heming Olaussen, der er leder af Nei til EU, er vred over regeringens hemmelighedskræmmeri, og han er bange for de hovsaløsninger, der kan komme ud det, hvis der opstår panik i Stortinget.

»Den indfasningsmodel, der drøftes, er en glidebanemodel. Den betyder at man rækker EU en lillefinger. Og så har man ingen garanti mod at EU tager hele hånden næste gang,« siger Olaussen.

Ifølge EU/EØS-eksperten Dag Seierstad bør den norske regering nu søge en politisk løsning og ikke lade EØS-domstolen afgøre sagen. Det er nemlig en grundlæggende kendsgerning at offentligt eje er et af de få forhold af økonomisk betydning, som EØS ikke griber ind over for.

Derfor bør den norske regering rejse spørgsmålet om hjemfaldsordningen på politisk niveau mellem Norge og EU – og ikke tilpasse sig juridisk, skriver han i avisen Nationen. Når Norge og EU er uenige om, hvordan EØS-aftalen skal forstås, er EØS-komiteen det rette forum, ikke EFTA-domstolen.

Kommissionen vil have konkurrence

Vandkraften er en vigtig kilde til fornybar energi. En afgørelse af spørgsmålet om hjemfaldsret kan få afgørende betydning for, hvem der skal bestemme over udviklingen af fremtidige miljøvenlige energiformer i Norge. Og problemet er ikke kun norsk.

»Når det gælder de imperialistiske europæiske stormagter, er der ikke meget, der kan overraske,« siger Kjell Rønningsbakk, der er redaktør af Kraftnytt.no, til Standpunkt 3/2006 og henviser til at EF-domstolen i 2002 og 2003 allerede har fået flere lande til at ændre tilsvarende ordninger i andre lande - og det til trods for at EU-retten formelt ikke skulle kunne have indflydelse på ejerforholdene.

Det er en kendt sag at EU-kommissionen ønsker konkurrence på flest mulige områder. Det skal sætte skub i økonomien. NOTAT har tidligere beskrevet EU-kommissionens handlingsplan for at få indført konkurrence i blandt andet EU-landenes drikkevandsforsyninger. Det er vanskeligt ikke at se ESA-udspillet som en brik i samme spil.