ARTIKLER


EU udbygger udenrigstjeneste

EU har uden hensyn til EU-forfatningens usikre skæbne, udbygget den diplomatiske virksomhed kraftigt. Den kostede i 2005 3,2 milliarder kroner.
Af Sven Skovmand
6. maj 2006

Selvom EU-forfatningen ikke er vedtaget og måske aldrig bliver det, er EU i fuld gang med at opbygge den diplomatiske virksomhed, som forfatningen skulle give grundlag for.

Udgiften hertil er steget fra 1,8 milliarder kroner i 2001 til 3,2 milliarder i 2005, oplyser Sunday Times 23.4.2006.

I alt har EU 122 ambassader, hvoraf hovedparten er lejede. Den dyreste er ambassaden i Tokyo, der hvert år koster over 3 milliarder kroner.

Antallet af ansatte på disse ambassader er steget fra cirka 700 i år 2000 til cirka 1000 i 2005, oplyser bladet.