ARTIKLER


EU vil fortsat tillade to satser for moms

EU's finansministre blev efter hårde forhandlinger enige om, at medlemslandene i endnu fem år må have en særlig lav momssats for tjenesteydelser, der medfører et stort forbrug af arbejdskraft.
Af Sven Skovmand
13. februar 2006

EU’s finansministre sagde ifølge Børsen på et møde den 24. januar 2006 ja til at medlemslandene indtil 2010 vil kunne have en lavere momssats end 15 procent for en række tjenesteydelser, der medfører et stort forbrug af arbejdskraft.

Ordningen, der blev indført i 2000, udnyttes i øjeblikket af ni medlemslande, først og fremmest Frankrig, Italien og Spanien.

Disse lande har lagt et så stærkt pres på EU-kommissionen at den opgav sin oprindelige plan om at afskaffe ordningen og kræve at al moms bliver opkrævet med mindst 15 procent.

Den lavere moms kan blandt andet bruges ved reparation af boliger, vinduespudsning og hårklipning.

Beslutningen var omgivet af betydelig dramatik, fordi Polen længe nægtede at sige ja til forslaget – ikke fordi man var imod nedsat moms, men ønskede at udvide området i forbindelse med boligudgifter.

Da alle beslutninger om skatter og afgifter skal være enstemmige, ville et nej til Kommissionens forslag betyde at den lave moms på tjenesteydelserne skulle sættes op til 15 procent.

I sidste øjeblik opgav Polen dog sin modstand, så ordningen kan fortsætte.