ARTIKLER


Europa-debat på fyrtårnsmøder

Over hundrede unge deltog engageret, da der 3. marts i Silkeborg blev taget hul på de lokale møder i Borgernes Dagsorden.
Af Ib Roslund
12. marts 2006

»Er EU en ommer?« Sådan lød overskriften på det første af de op mod en snes såkaldte fyrtårnsmøder – lokale debatarrangementer om Europas fremtid, som NGO'erne i Borgernes Dagsorden inviterer til rundt om i landet i marts måned.

Politikerne fra EU-parlamentet – Mogens Camre (DF) og Poul Nyrup Rasmussen (S) – blev henvist til en birolle, da diskussionslysten bestemt ikke fejlede noget på Cafe Humlechok i Silkeborg fredag den 3. marts, hvor arrangementet kaldtes »Cafe Duet - De unges Europa tanker«.

Det første spørgsmål var om EU er nødvendig for freden?

»Det tror jeg simpelthen ikke på, hvorfor skulle der blive krig, hvis EU ikke var der? Det er svært at se, hvorfor der skulle komme krig i den civiliserede verden«, sagde Line Kirk.

Mens Ivan Meic godt ville give EU en historisk rolle for freden:

»EU er bygget efter tre krige på 100 år, det har været godt for freden. Men nu er der kommet andre internationale organisationer som FN, der kan tage over, sagde han. Han mente ikke EU var nødvendigt i dag.«

Mange spørgsmål og svar

»Der er et demokratisk problem, fordi EU-kommissionen har monopol på at tage lovgivningsinitiativ. I Danmark kan ethvert folketingsmedlem stille lovforslag, sådan er det ikke i EU«, sagde Ivan Meic.

Debatten kom også ind på spørgsmål som bureaukrati, egoisme, økonomi og kultur. Den kom med andre ord vidt omkring. Og der blev skrevet mange svar på de fem spørgsmål som rejses i forbindelse med Borgernes Dagsorden. Arrangøren – Silkeborg Højskole – har nu travlt med at skrive dem sammen.

En håndfuld af de såkaldte fyrtårnsmøder er nu blevet afviklet, men der er en række af dem endnu, som du kan se i nedenfor. NGO'erne i Borgernes Dagsorden har travlt med både disse og det afslutningsarrangement, der skal runde forårets debataktiviteter af.

NGO'ernes afslutningsarrangement – punktummet for det såkaldte parallelle spor – foregår lørdag den 6. maj på Holmen i København, hvor der endnu ikke er løftet meget slør for programmet – andet end at statsminister Anders Fogh Rasmussen er inviteret. Men det er meningen at resultaterne af de lokale debatter skal samles op i denne forbindelse.

Tre dage senere skal Folketinget afrunde det mere parlamentariske spor med en debat om Europas fremtid. Og 15.-16. juni skal EU's regeringsledere på topmødet i Bruxelles diskutere resultaterne af tænkepausen.