ARTIKLER


Farlige farver undersøges ikke

EU har sat sig som mål at lave en positivliste over de stoffer, der må bruges til at farve hår. Men efter tre år er intet sket.
Af Sven Skovmand
29. september 2006

I en artikel i Politiken 22.9.2006 »Kritik af EU’s tøven med at undersøge farlige hårfarver« retter Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet en skarp kritik mod EU, fordi man er alt for længe om at undersøge forskellige hårfarvers betydning for helbredet.

Allerede for tre år siden besluttede EU at disse forhold skulle undersøges. Det skete, efter at en amerikansk undersøgelse havde vist at lang tids brug af hårfarver kan udvikle blærekræft hos kvinder.

Tanken var at man skulle lave en positivliste over stoffer, som industrien kunne bruge uden at skade forbrugerne.

Men indtil nu er intet sket, blandt andet fordi industrien er meget utilbøjelig til at give oplysninger om stofferne fra sig.

Et af de værste stoffer er PPD, som er et af industriens mest brugte farvestoffer. Det udskilles i urinen, og forskere mener at det kan udvikle blærekræft.

Andre stoffer kan udvikle allergi. Det gælder blandt andet det kemiske stof touluene-2,5-diamine, som indgår i de fleste hårfarver.

Denne uheldige virkning af dette stof er faktisk allerede dokumenteret. Men EU interesserer sig ikke meget for denne bivirkning, siger Jeanne Duus Johansen fra Videnscenter for Allergi.