ARTIKLER


Farligt for dyr - OK for mennesker

Genteknologi. Regeringen vil tillade en gmo-majs til mennesker, men forbyde den til dyr. Modstridende danske meldinger til EU.
Af Michael Voss
24. marts 2006

Det er helt i orden, at vi kan gå ind i supermarkedet og tage en pakke popcorn, der er lavet af genmodificerede majs. Men landmanden må ikke fodre sine svin med foder fra den samme majsplante. Af sundhedshensyn.

Det har den danske regering meddelte EU-Kommissionen.

To forskellige svar

Med et par måneders mellemrum - i 2003 - modtog EU to ansøgninger fra biotek-koncernen Monsanto. Først søgte de om tilladelse til at sælge den genmodificerede majstype MON863 som foder, senere som fødevarer. MON863 producerer selv en gift, der dræber et bestemt skadedyr.

De to sager er ved at være færdigbehandlede, og i juni i år tog miljøminister Connie Hedegaard til ministerrådsmøde og stemte imod godkendelse til foder. Men den 24.-25. oktober er det familie- og forbrugerminister Lars Barfoed, som skal til ministerrådsmøde, og her vil han stemme for en godkendelse af MON863 til fødevarer.

To ministerier

Connie Hedegaard begrunder sin afvisning med, at majsen er blevet tilført et gen, der er modstandsdygtigt mod en bestemt antibiotika. Det har været officiel dansk politik at undgå udbredelsen af antibiotika-resistens, og miljøministeren har meddelt Kommissionen, at Danmark i hvert fald vil afvente resultatet af en EU-arbejdsgruppe, som netop ser på problemet med modstandsdygtighed.

Hos ministerkollegaen i Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender mener man til gengæld ikke, at det er noget problem:

»De forskere, vi har fået rådgivning af, mener ikke, at der er nogen sundhedsrisiko ved denne majs. De mener heller ikke, at antibiotikaresistensen er et problem i forhold til anvendelsen som fødevarer,« siger Astrid Ravnsbæk fra ministeriet til NOTAT.

Samme eksperter

Da NOTAT gerne vil afdække baggrunden for de modstridende udmeldinger, rekvirerede vi de ekspertudtalelser, som Astrid Ravnsbæk refererede til.

Og vi modtog prompte kopier af de høringssvar som oprindeligt var sendt til Miljøministeriet, og som Miljøministeriet brugte til at tage stilling til foder-godkendelsen!

Desværre lykkedes det ikke NOTAT at få en ministerforklaring på, hvorfor regeringen vil fodre mennesker med gmo-majs, som den ikke tør fodre dyr med. Lars Barfoed kan ikke udtale sig, før han har fremlagt sin holdning og fået den godkendt i Europaudvalget fredag den 14.10.