ARTIKLER


Finland underskriver ikke EU-forfatningen

Den finske statsminister har erklæret, at han ikke vil få det finske parlament til at sige ja til EU-forfatningen. Der må laves et nyt udkast, siger han.
Af Sven Skovmand
12. februar 2006

Den finske statsminister, Matti Vanhanen, vil ikke få det finske parlament til at sige ja til EU-forfatningen. Han erklærer at der først må laves et nyt udkast, da forfatningen ikke kan vedtages i sin nuværende form, skriver Financial Times 30.1.2006.

I det finske parlament er der ellers et stort flertal for at sige ja til EU-forfatningen. Men efter Vanhanens opfattelse betyder nej'et i Frankrig og Holland at situationen er afgørende forandret.

Finland overtager formandskabet i EU til juli. Tilhængere af EU-forfatningen havde derfor håbet at landet ville skrive under på EU-forfatningen som det 14. land.

Dette håb må de nu opgive.