ARTIKLER


Flere EU-lande dyrker nu GMO-afgrøder

Hele seks EU-lande dyrker nu genmodificerede afgrøder. Især Rumænien og Spanien dyrker det på store arealer
Af Sven Skovmand
10. april 2006

Ifølge Plantedirektoratet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, dyrker nu hele seks EU-lande genmodificerede afgrøder.

Det drejer sig om Rumænien, Spanien og Tyskland samt Portugal, Frankrig og Tjekkiet.

De tre sidste lande er først begyndt at dyrke genmodificerede afgrøder i 2006.

I de fleste af landene spiller GMO-afgrøderne kun en begrænset rolle. Rumænien og Spanien udgør dog en undtagelse, idet rumænerne dyrker GMO-soya på 100.000 hektar, mens Spanien dyrker GMO-majs på 48.000 hektar. Bortset fra Rumænien dyrker landene kun genmodificeret majs.

De nye ansøgninger

Plantedirektoratet gør opmærksom på, at EU i øjeblikket behandler ansøgninger om mange forskellige genmodificerede produkter, blandt andet majskerner, der i kraft af deres indhold af lysin har en særlig stor værdi som fodermidler.

Danmark har ikke sagt nej til genmodificerede afgrøder, men landmænd, der vil dyrke dem, skal godkendes af plantedirektoratet og overholde en bestemt afstand til andre landmænds afgrøder.

Ingen andre EU-lande har endnu indført tilsvarende krav.